Arkkipiispa Kari Mäkinen haluaa herätysliikkeiden homovastaisen Älä alistu -kampanjan loppuvan. Mäkinen ärähtää kampanjan järjestäjille viimein, todettuaan aikaisemmin vain, että kampanja ei ole kirkon järjestämä.

Mäkinen kertoo olevansa erittäin pahoillaan ja ymmärtää niiden ihmisten kipua ja suuttumusta, joita Älä alistu -kampanja on loukannut. Hän pitää tässä tilanteessa tärkeänä, että kampanjan järjestäjät eivät jatkaisi kampanjaa.

Syy Mäkisen ulostuloon on luettavissa kirkon tiedotuskeskuksen tiedotteesta rivien välistä: tiedotteen mukaan ”vanhemmat ovat olleet huolestuneita siitä, mitä lapsille kirkon nuorisotyön piirissä opetetaan”.

–Tämä kampanja ei ole seurakuntien kasvatustyön materiaalia. Seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä lapsen ja nuoren kohtaaminen tapahtuu ihmisen omaa kasvua ja identiteettiä tukien ja arvostaen, sanoo Mäkinen.

Joissain seurakunnissa on kampanjan seurauksena ilmoitettu, että nuorisotyön yhteistyö kyseisten herätysliikkeiden kanssa lopetetaan.

Kirkon tiedotuskeskus kommentoi myös herätysliikkeiden kirkolta saamaa rahoitusta.

–Kirkkohallituksessa arvioidaan jatkossa kriittisesti niitä edellytyksiä, mille järjestöille ja millaisiin tarkoituksiin esimerkiksi kolehtia kannetaan. Kolehdit määrätään vuosittain kirkkohallituksen täysistunnossa. Valmistelussa tämä tullaan ottamaan jatkossa huomioon, tiedottaa kirkko.

Kampanjan järjestäjistä Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY), Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL), Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO) sekä Suomen Raamattuopisto (SRO) toimivat kirkon piirissä, mutta ne ovat itsenäisiä järjestöjä, jotka päättävät itsenäisesti toiminnastaan. Arkkipiispa Mäkinen aikoo kuitenkin ottaa tämän kampanjan ja sen yhteydessä käydyn keskustelun esiin tavatessaan kampanjaan osallistuneiden järjestöjen johtajia.

Muut kampanjassa mukana olleet säätiöt eli Luther-säätiö ja Patmos Lähetyssäätiö eivät ole kirkon järjestöjä.Mäkinen toistaa kirkossa hyväksyttyä kantaa seksuaalivähemmistöihin.

–Homoseksuaalisella ihmisellä on oikeus täyteen ja kokonaiseen elämään omana itsenään. Seksuaalisuus on tärkeä ja herkkä elämänalue. Kirkon työntekijöiden keskeinen tehtävä on tukea ja auttaa nuoria löytämään oma identiteettinsä, sanoo Mäkinen.

Pitäisikö Älä alistu -kampanja mielestäsi lopettaa? Vastaa US-kyselyssä.