Vasemmistoliitto on ”valmis osallistumaan hallitusvastuuseen”, mutta vain omien lähtökohtiensa eli etenkin talouden sopeutustoimiin liittyvien reunaehtojen pohjalta. Näin puolue tiivistetysti vastaa hallitustunnusteluita käyvän kokoomuksen kysymyspatteriin.