Iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa otetaan käyttöön sitova henkilöstön vähimmäismitoitus 0,7 työntekijää asiakasta kohti, hallitus esittää torstaina julkaistussa lakiluonnoksessa.

Asiasta säädettäisiin lailla, kun tähän asti mitoitusta on ohjattu laatusuosituksella.

Henkilöstömitoitusta 0,7 työntekijää asiakasta kohti noudatettaisiin heti lain voimaantullessa 1.8.2020, mutta poikkeuksin.

”Siirtymäaikana tuon mitoituksen voisi kuitenkin alittaa, jos toimintayksikössä kyettäisiin huolehtimaan riittävästä hoidosta ja huolenpidosta. Mitoituksen pitäisi kuitenkin olla vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti”, sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa.

Ehdoton takaraja koittaa 1.4.2023. Siitä alkaen henkilöstömitoitus ei enää saisi olla alle 0,7 työntekijää asiakasta kohti missään yksikössä.

LUE MYÖS:

Hallituksen lakiluonnoksessa ei puhuta hoitaja- vaan henkilöstömitoituksesta. 0,7:n mitoitus ei koske vain hoitajia.

Ministeriön tiedotteen mukaan henkilöstömitoitukseen laskettaisiin mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuva henkilöstö. Tällä pykälällä suljetaan pois henkilöstömitoituksen väärintäyttö eli sellaisen henkilökunnan laskeminen mitoitukseen, joka tekee välillistä tukipalvelutyötä. Esimerkiksi siivoustyöhön tulee palkata henkilöstö erikseen.

”Välitöntä asiakastyötä on esimerkiksi asiakkaiden perustarpeisiin vastaaminen, hoitoon, huolenpitoon ja kuntoutukseen liittyvät tehtävät. Välitöntä asiakastyötä on myös asiakkaan asuinympäristön viihtyisyydestä huolehtiminen sekä liikkumisen, ulkoilun ja sosiaalisten suhteiden tukeminen”, tiedotteessa kerrotaan.

Ministeriön verkkosivuilla listataan henkilöstöryhmät, jotka mitoitukseen lasketaan mukaan:

”Henkilöstömitoitukseen laskettaisiin mukaan välittömään asiakastyöhön osallistuvat työntekijät, joita ovat sairaan- ja terveydenhoitajat, geronomit, fysio- ja toimintaterapeutit, kuntoutuksen ohjaajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat, sosionomi AMK:t, kotiavustajat ja kodinhoitajat, hoiva-avustajat, hoitoapulaiset, viriketoiminnan ohjaajat ja muut vastaavat asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitoon osallistuvat työntekijät sekä toimintayksiköiden vastuuhenkilöt, kuten osastonhoitajat ja yksiköiden johtajat.”

Näin ollen toteutuneella henkilöstömitoituksella tarkoitettaisiin ”todellista, toimintayksikössä paikalla olevien välitöntä asiakastyötä tekevien työntekijöiden työpanosta suhteessa toimintayksikössä kyseisenä ajankohtana olevien asiakkaiden määrään”, ministeriö tiedottaa.

Hoitajaliitto Tehy iloitsee tiedotteessaan asiasta: Henkilöstömitoituksesta tulee vihdoin totta, ammattiliitto toteaa. Tehyn mukaan jo 0,5:n sitova mitoitus parantaa tilannetta ”yksiköissä, jossa minimimitoitus [suositus] ei ole tähän mennessä täyttynyt”.

Ministeriön tiedotteen mukaan 0,7 ei ole yläraja, sillä yksikköön sovellettaisiin korkeampaa mitoitusta kuin 0,7, jos asiakkaat tarvitsevat raskaampaa hoitoa.

”Palvelutarpeen selvittämistä ja arviointia varten otettaisiin käyttöön kansallisesti yhtenäinen seuranta- ja arviointimittaristo)”, ministeriö kertoo.

Juttua päivitetty klo 15: Lisätty tieto, että lakiluonnoksessa ei puhuta hoitajamitoituksesta vaan henkilöstömitoituksesta.