Kokoomus on valmis vastuunkantoon, mutta ei millä tahansa ehdoin, puolue toteaa vastauksessaan hallitustunnustelija Antti Rinteelle (sd).

Tätä linjausta tukee myös kokoomuksen lista kynnyskysymyksistä, joita se pitää ”oleellisina hallituspolitiikan kannalta”. Niistä esimerkiksi yksiselitteinen linjaus, ”yrittämisen verotusta ei tule kiristää”, voi olla hankala sdp:lle, joka kiristäisi omistamisen verotusta ja karsisi joitakin yritysten veroetuja.

Lisäksi kokoomus ottaa listassaan kantaa maahanmuuttopolitiikan suuntaan toteamalla, että ”turvapaikkapolitiikan tiukasta linjasta pidetään kiinni”. Sdp on puhunut joidenkin Sipilän hallituksen maahanmuuttopoliittisten kiristysten hölläämisestä.

Sote-uudistuksen kokoomus haluaa toteuttaa siten, että ei luoda tarpeettomia hallintorakenteita, kun sdp:n lähtökohtana on palveluiden järjestäminen niin sanottujen sote-kuntien tai sote-alueiden avulla. Kynnyskysymyksissään kokoomus ei kuitenkaan nimeä tavoitettaan kuntapohjaiseksi malliksi, josta se on puhunut hallituksen hajottua. Sen sijaan kuntapohjaisuus mainitaan vastauksena Rinteen sote-kysymykseen.

”Uudistus tulee tehdä valtion ja kuntien vahvalla yhteisymmärryksellä. Uudistus tehdään kuntapohjaisesti vapaaehtoisuuteen nojautuen, mutta tarvittaessa velvoitteita ja kannusteita käyttäen”, kokoomus toteaa sote-mallistaan.

Suuri osa kokoomuksen vaatimuksista on hyvin yleisellä tasolla ja sopii myös sdp:n linjauksiin.

Kokoomuksen 13 kynnyskysymystä ovat seuraavat:

1. Hallituksen on sitouduttava päätöksiin, joilla asiantuntija-arvioiden mukaan varmistetaan vähintään 75% työllisyysaste 15-64-vuotiaiden ikäryhmässä. Työllisyystavoitteen saavuttamista tarkastellaan vuosittain ja tarvittaessa sovitaan lisätoimista.

2. Hallituksen tulee jatkaa julkistalouden vahvistamista ja pienentää kestävyysvajetta. Julkiseen talouteen on kerrytettävä puskureita tulevien haasteiden varalle.

3. Kokoomus pitää välttämättömänä investointeja koulutukseen, osaamiseen ja sivistykseen. Koulutusjärjestelmämme uudistamista on jatkettava.

4. Hallituksen pitää huolehtia kestävästä kasvusta niin ympäristön, ilmaston kuin taloudenkin osalta.

5. Työ- ja eläketulon verotusta on kevennettävä kaikissa tuloluokissa keskituloisia painottaen. Yrittämisen verotusta ei tule kiristää.

6. Sote-palveluiden kehittäminen ja saatavuuden parantaminen aloitetaan heti nykylainsäädännön pohjalta mm. hoitotakuuta kiristämällä ja palveluseteleiden käyttöä lisäämällä. Ei luoda tarpeettomia hallintorakenteita.

7. Kokoomus edellyttää, että hallitus toteuttaa työelämän tasa-arvoa ja työllisyyttä edistävän perhevapaauudistuksen.

8. Kokoomus ei hyväksy perustuloa tai muuten vastikkeettomuuteen perustuvaa työttömyysturvamallia. Vastikkeeton perustulo ei tue tavoitetta korkeasta työllisyysasteesta ja lisäisi heikossa työmarkkina-asemassa olevien syrjäytymistä.

9. Hallituksen on edistettävä työperäistä maahanmuuttoa Suomen kilpailukykyä parantavalla tavalla.

10. Hallitus ylläpitää ja vahvistaa sisäistä turvallisuutta ja oikeusvaltiota. Turvapaikkapolitiikan tiukasta linjasta pidetään kiinni. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet on palautettava.

11. Suomen on oltava aktiivinen kansainvälisen sääntöperusteisen järjestelmän puolestapuhuja ja kannettava globaali vastuunsa kehityskysymyksistä.

12. EU:ssa suomen tulee toimia aloitteellisesti yhteisiä ratkaisuja hakien. Yhtenäinen, oikeusvaltiota ja liberaalia demokratiaa puolustava toimintakykyinen EU tuottaa turvallisuutta ja hyvinvointia enemmän kuin kukin jäsenmaa yksin.

13. Hallituksen tulee sitoutua huolehtimaan puolustusselonteon (2017) mukaisesta resursoinnista. Suomen tulee pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä Natossa.

Puolueiden määräaika antaa vastauksensa hallitustunnustelija Rinteelle oli tiistaina kello 12.

LUE LISÄÄ:

Keskusta vastasi Antti Rinteelle – Yrittäjälinjat ristiriidassa

Perussuomalaiset antoi omat kynnyskysymyksensä Antti Rinteelle: ”Pyrittävä määrätietoisesti vähentämään haitallista maahanmuuttoa”

Aktiivimalli on purettava – Vasemmistoliitto linjasi Antti Rinteelle kynnyskysymyksensä

Vihreät vastasi Antti Rinteelle: ”Metsähakkuita on pienennettävä”

Uusi hallitus: Näin puolueet sopivat yhteen sdp:n kanssa – Vaalikonevastaukset paljastavat kannat Rinteen 5 teemaan