Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ehdottaa sosiaaliturvauudistukseen kannustinmallia, jonka tavoitteena olisi järjestön mukaan pitää huolta jokaisesta työttömästä ja kannustaa eri elämäntilanteissa olevia työllistymään.

”Pidämme työn ja työllistymisen edistämistä sekä syrjäytymisen ehkäisemistä keskeisinä ja ensisijaisina lähtökohtina. Haluamme myös varmistaa järjestelmän rahoituspohjan kestävyyden”, johtaja Katarina Murto toteaa STTK:n tiedotteessa.

STTK haluaa vähentää työn vastaanottamiseen liittyvää kannustavuusongelmaa sovittamalla paremmin yhteen etuudet ja työtulot. Mallissa työtulojen kasvaessa etuudet vähenevät tasaisesti.

”Esitämme, että jokainen ansaittu euro vähentää etuuksia 0,6 eurolla, mikä on kannustavaa, mutta samalla julkisen talouden kannalta kestävää. Haluamme yksilö- ja palvelulähtöisen, selkeän ja kannustavan sekä työllisyyttä ja osallisuutta lisäävän järjestelmän”, Murto sanoo.

STTK:n pääekonomisti Ralf Sund tarkentaa esitystä blogissaan. Hänen mukaansa ”malli, joka yhdistää asumistuen ja toimeentulotuen 60 prosentin leikkurilla työtuloihin, purkaa kannustinloukkuja”. Sen takana on johtoajatus, että työn pitää aina olla taloudellisesti kannattavampaa kuin jouten olon.

”Kun työtön pääsee työn syrjään kiinni, ansaitusta eurosta – ja kun verotus ja alentuneet tulonsiirrot huomioidaan – käteen jää noin 40 senttiä. Työnteko siis kannattaa”, Sund kirjoittaa.

Näin ehkäistäisiin nykyjärjestelmässä toisinaan syntyviä kannustinloukkuja. Nykyisin voi käydä niin, että ”kun tienaa satasen, verojen ja vähentyneiden tulonsiirtojen yhteismäärä on saman verran”, Sund havainnollistaa.

Uudistus vaiheittain

STTK esittää, että ensimmäisessä vaiheessa palvelujärjestelmä ja työttömyyden aikainen perusturva uudistetaan. Palvelut ovat järjestön mielestä tällä hetkellä liian hajanaiset, osin toimimattomat ja resurssit riittämättömät.

STTK:n mukaan aktiivista työvoimapolitiikkaa on resursoitava nykyistä voimakkaammin, jotta Suomen työllisyysaste saadaan nousuun.

”Tämä onnistuu vain riittävän laaja-alaisilla, oikein kohdennetuilla ja vaikuttavilla palveluilla, joissa panostetaan työttömien henkilökohtaiseen kohtaamiseen. Ihminen itse on oman elämäntilanteensa paras asiantuntija. Hänen pitää saada vaikuttaa siihen, mihin palveluihin hänet ohjataan, mikä lisää motivaatiota ja kannusteita työllistyä. Työllisyys- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut tulee integroida. Näin työllistyminen tehostuu ja nopeutuu, ja samalla ehkäistään työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä”, Murto toteaa.

STTK:n kannustinmallissa etuudet kytkettäisiin tiiviisti henkilökohtaiseen palveluprosessiin. Toimenpideluettelo on tämä:

– Vähimmäistasolla toimeentulotuki ja asumistuki yhdistetään.

– Osallisuustasolla henkilölle laaditaan yksilöllinen palvelusuunnitelma ja työllistymistä tai osallisuutta edistävä palvelupolku.

– Kannustintasolla henkilö osallistuu hänelle palvelusuunnitelmassa sovittuun toimeen. Kannustintason tarkoitus on lisätä myönteisiä mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan laaja-alaisten aktiivisuustoimien avulla. Ansiosidonnaiset työttömyysetuudet eivät kannustinmallissa muutu.