Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU aloittaa Postissa laajat lakkotoimet. Postin jakelu, käsittely ja kuljetus ovat marraskuussa lakossa kaksi viikkoa, mikäli tes-neuvotteluissa ja pakettilajittelijoiden tilanteesta ei päästä työnantajan kanssa sopuun.

Lakko alkaa PAUn mukaan maanantaina 11. päivänä marraskuuta kello 6.00 ja päättyy sunnuntaina 24. marraskuuta klo 24.00.

Lakko koskee noin 9 000 työntekijää. PAU kertoo ilmoittavansa tarvittaessa lisää uusista lakkotoimista.

Palvelualojen työnantajaliitto Palta ja Posti ovat ilmoittaneet viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvotteluissa korvaavansa nykyisen työehtosopimuksen määräykset kokonaisuudessaan soveltuvin osin Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevaa työehtosopimusta vastaavilla määräyksillä.

”Käytännössä tämä tarkoittaa matalapalkkaisten työntekijöiden palkkojen ja muiden työehtojen romuttamista”, PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoo tiedotteessa.

PAUn mukaan on mahdotonta hyväksyä Postin tavoitetta siirtyä halvempaan työehtosopimukseen.

Posti ilmoitti elokuun lopussa siirtävänsä pakettilajittelijat Postin kokonaan omistamaan tytäryhtiöön Posti Palvelut Oy:hyn, joka on järjestäytynyt Medialiittoon toisin kuin emoyhtiönsä.

Työnantajan järjestäytymisen perusteella käyttöön halutaan saada alan yleissitovaa työehtosopimusta halvemmat palkka- ja työehdot. Myös Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien toimihenkilöiden työehdot heikkenevät PAUn mukaan, jos työehtosopimus vaihtuu.

PAU ilmoitti syyskuussa, että postialalla ei ole työehtosopimuksen päättyessä työrauhaa ennen kuin pakettilajittelijat siirretään takaisin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen.

Postin hallitus lupasi liikkeen luovutuksen jälkeen pakettilajittelijoille noin kahden vuoden siirtymäajan, jonka aikana palkat pysyisivät osin ennallaan.

Myös muille postilaisille on lupailtu tes-neuvotteluissa yhden sopimuskauden mittaista eli noin 1–2 vuoden pituista palkkatakuuta henkilökohtaisten palkkojen ja ilta- ja yötyölisien osalta. PAU ei hyväksy siirtymäaikaratkaisua.

PAU on pyytänyt muilta SAK:n ammattiliitoilta tukea taistelussaan työehtojen heikennyksiä vastaan. Kuljetusliitoilla on jo pitkään ollut voimassa keskinäinen yhteistyösopimus liittojen keskinäisestä tuesta.