Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen vaatii lehtitaloja puuttumaan aikakauslehtien markkinointiin. Hänen mukaansa aikakauslehtien markkinoinnissa on paljon ongelmia puhelinmarkkinoinnissa ja verkkosivujen mainonnassa.

”Aikakauslehtien markkinoinnissa ja etämyynnissä on merkittäviä ongelmia kuluttajansuojalain kannalta ihan perusasioissa ja ne pitää nyt saada kuntoon”, Väänänen sanoo.

Puutteet vaihtelevat, mutta yleisesti ongelmat koskevat lehtitilausten kestoa, hintaa, peruuttamisoikeutta ja sopimuksen päättämistä koskevista ehdoista kertomisessa niin puhelinmarkkinoinnissa kuin verkkosivuilla. Yksi keskeinen ongelma on irtisanomisajan pituus ja sen kohtuuttomuus.

Nyt aikakauslehtien markkinoinnissa ja etämyynnissä ei usein ole annettu kuluttajalle kaikkia kuluttajansuojalain edellyttämiä ennakkotietoja tai annetut tiedot ovat olleet osin harhaanjohtavia tai totuudenvastaisia.

”Kun kestotilausta eli toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta markkinoidaan tutustumistarjouksella tai kokeilujaksolla, tulee kuluttajalle kertoa selvästi, että kyse on kestotilauksesta ja mikä on sen hinta. Myös tiedot peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä tulee antaa kuluttajille selkeästi ja ymmärrettävästi ennen sopimuksen tekemistä”, toteaa Väänänen.

Kuluttaja-asiamiehen mukaan osa lehtitaloista on tehnyt kohtuuttoman pitkiä irtisanomisaikoja, joissa laskutusjakson pituus on sidottu irtisanomisaikaan. Esimerkiksi jos tilausjakso on 4 kuukautta, on myös irtisanomisaika 4 kuukautta. Kuluttaja-asiamies painottaa, että toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika ei saa olla kohtuuttoman pitkä.

Pisimpänä kohtuullisena irtisanomisaikana voidaan kuluttaja-asiamiehen vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan pitää 30 päivää tai kalenterikuukautta, jolloin irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

A-lehdet Oy:lle, Aller Media Oy:lle, Bonnier Publications Oy:lle, Otavamedia Oy:lle ja Sanoma Media Finland Oy:lle lokakuussa 2018 lähettämissään sitoumuspyynnöissä kuluttaja-asiamies nostaa esille lainvastaisia menettelyitä, jotka kuluttaja-asiamies edellyttää lehtitalojen korjaavan.