Luottoluokittaja Fitch on pudottanut Suomen luottoluokitusnäkymät vakaiksi, kun ne aikaisemmin olivat myönteiset. Samalla Fitch toisti Suomen ”AA+”-luottoluokituksen.

Luottoluokitusnäkymät ennakoivat luottoluokituksen mahdollisen muutoksen suuntaa. Myönteiset näkymät ennakoivat luokituksen paranemista, vakaat luokituksen pysymistä ennallaan.

Lue lisää:

Fitch varoittaa Suomea kahdesta asiasta: julkisesta velasta ja väestön ikääntymisestä.

”Suomen keskipitkän aikavälin julkisen velan kehitys on heikentynyt, kun otetaan huomioon hallituksen heikompi finanssipolitiikka, keskipitkän aikavälin kasvupotentiaalin heikkeneminen ja ikääntymiseen liittyvien kasvavien kustannuspaineiden lieventämiseksi tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusten etenemisen takaisku. Tähän kehitykseen kohdistuvia riskejä syventää entisestään Suomen heikentynyt väestökehitys”, Fitch toteaa tiedotteessaan.

Lue myös:

Luottoluokittaja huomauttaa, että Suomen vanhushuoltosuhde, eli ikääntyneiden yli 65-vuotiaiden määrä suhteessa työikäiseen väestöön on 39,2 prosenttia ja siten kolmanneksi korkein maailmassa Japanin ja Italian jälkeen. Työikäisen väestön väheneminen kasvattaa Fitchin mukaan tätä suhdetta 47,5 prosenttiin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Haitallisten demografisten suuntausten kielteisten vaikutusten torjuminen talouteen ja julkiseen talouteen on tärkeä osa pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaa. Fitchin mukaan sitä tukee 75 prosentin työllisyysasteen tavoite . Lisäksi hallitus on sitoutunut 3 miljardin euron kertaluonteiseen investointiohjelmaan, joka on suunnattu koulutukseen, terveydenhuoltoon ja työmarkkinapolitiikkaan.

”Kertaluontoisilla menoilla ei kuitenkaan käsitellä täysin ikääntymiseen liittyviä kiireellisiä kysymyksiä, etenkin terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon aloilla”, Fitch kommentoi.

Lue lisää:

Luottoluokittaja kiinnittää huomiota myös Suomen poliittiseen tilanteeseen ja muistuttaa, että pääministeri vaihtui vuoden 2019 aikana kaksi kertaa.

Fitchin mukaan Suomen julkisen velan kehitys on myös ristiriidassa suurimman osan AA- ja AAA-luokiteltujen vertaismaiden kanssa, sillä vertailukohteiden kuten Saksan, Tanskan, Ruotsin ja Itävallan julkinen velka supistuu.

Lisäksi Fitch varoittaa, että heikko keskipitkän aikavälin talouskasvu pahentaa velkaantumisen riskejä.

”Suomen keskipitkän aikavälin kasvupotentiaali on edelleen heikompi kuin useimmissa AAA- ja AA-luokan vertaisryhmissä, ja se on heikentynyt saavutettuaan huippunsa vuonna 2018”, luottoluokittaja sanoo.

Juha Sipilän (kesk) hallituksen kilpailukykysopimus auttoi Fitchin mukaan tilapäisesti nostamaan potentiaalia kasvua, hillitsemään yksikkötyökustannuksia, lisäämään työllisyyttä ja palauttamaan viennin kilpailukykyä.

”Sopimuksen voimassaolon päättyminen vuonna 2019 ja äskettäiset lakot uuden kollektiivisen palkkaneuvottelukierroksen keskellä kuitenkin viittaavat siihen, että vastaava sopimus lähitulevaisuudessa on epätodennäköistä”, Fitch toteaa.

Lue myös:

Fitch varoittaa, että julkisen velan kasvu joko heikentyneen bruttokansantuotteen kasvun tai julkisen talouden alijäämien kasvun vuoksi voi johtaa Suomen luottoluokituksen putoamiseen.

Toinen luottoluokittaja Moody’s ei tehnyt perjantaina päätöstä Suomen luottoluokituksesta. Moody’sin luottoluokitus Suomelle on ”Aa1” ja luokitusnäkymät ovat vakaat.

Lue seuraavaksi: