Opetusministeri Li Andersson (vas) painottaa henkilökohtaisen yhteydenpidon tärkeyttä koulujen etäopetuksessa. Anderssonin mukaan opettajalla pitää myös etätyöskentelyssä olla henkilökohtainen yhteys kaikkiin oppilaisiinsa, etenkin jos kyseessä ovat pienet koululaiset.

Koulujen etäopetus toteutuu hyvin eri tavoin eri puolilla Suomea kunnasta, koulusta ja opettajasta riippuen, ilmenee muun muassa Uuden Suomen ja Kauppalehden toteuttamasta kyselystä etäoppilaiden vanhemmille.

Osa suomalaisvanhemmista kokee, että opettaja lähinnä antaa tehtävät Wilma-järjestelmässä, ja yhteydenpito oppilaaseen jää siihen. Vastuu opettamisesta jää vanhemmille.

”Etäopetus on väärä sana siinä vaiheessa kun tehtävät ilmoitetaan Wilmaan ja vanhempi opettaa ne lapselle”, eräs vastaaja kritisoi.

”Opettaja lähettää viestin, mutta vanhemmat hoitavat täysin opetuksen”, toteaa toinen vastaaja.

Merkittävä osa vanhemmista antaa myös kehuja opetuksen digiloikalle ja katsoo etäopetuksen alkaneen hyvin.

Kuitenkin Suomessa on oikeus yhdenvertaiseen opetukseen. Uusi Suomi kysyi opetusministeri Anderssonilta tiedotustilaisuudessa torstaina, onko vanhemmalla nykyisessä poikkeustilanteessakin oikeus vaatia opettajan läsnäoloa ja yhteydenpitoa oppilaisiin myös etäopetuksessa. Entä miten vanhemman tulee toimia, jos tämä ei toteudu?

Anderssonin mukaan opettajan on pidettävä henkilökohtaista yhteyttä etenkin pieniin koululaisiin.

”Erityisesti jos puhutaan pienistä oppilaista, niin henkilökohtainen yhteys on tärkeää. Kyllä ainakin opetusministerin näkemys on, että henkilökohtaista yhteyttä pitää olla kaikkiin oppilaisiin. Eli ei voi olla sellaista tilannetta, että opettaja ei lainkaan seuraa, miten oppilaat yksilöllisesti etenevät ja pärjäävät tässä tilanteessa”, Li Andersson vastasi tiedotustilaisuudessa torstaina.

Jos vanhemmalla on huolia etäopetuksen toteuttamisesta, ministeri Andersson suosittelee olemaan yhteydessä koulutuksen järjestäjään, eli rehtoriin sekä kunnan sivistystoimen johtajaan.

”Heidän kanssaan voi käydä läpi, mikä vanhempien mielestä järjestelyissä mättää ja miten sitä voisi yhteistyössä korjata”, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan opetushallitus on jo tehnyt valtakunnalliset sisältösuositukset, miten epäopetusta annetaan pedagogisesti laadukkaalla tavalla. Ohjetta päivitetään nyt jatkuvasti.

Ministeri korosti, että ongelmien vastapainoksi on myös paljon hienoja esimerkkejä digitaalisten menetelmien käyttöönotosta. Tämä käy ilmi myös Uuden Suomen kyselystä, jossa kritiikin lisäksi annetaan paljon kehuja. Vaihtelu on suurta, mikä haastaa opetuksen yhdenvertaisuuden toteutumisen.

”On päivänselvää tässä tilanteessa, että tullaan näkemään eroja kuntien, koulujen ja jopa luokkien välillä siitä syystä, että perusopetuksessa ei ole ollut mitään määriteltyä, vakiintunutta tapaa toteuttaa tällaista opetusta. Monet opettajatkin joutuvat luomaan uusia työmenetelmiä jatkuvasti ja ovat hienosti tarttuneet siihen haasteeseen”, Li Andersson sanoo.

Andersson kommentoi tilaisuudessa myös aiempaa lausuntoaan ”riman laskemisesta” opetuksen suhteen poikkeusoloissa. Ministeri sanoo nyt, että hän halusi viestiä armollisuudesta, jota tarvitaan kuormittavassa tilanteessa.

Opetussuunnitelmaa tulee noudattaa, mutta valtioneuvoston poikkeusasetuksessa on Anderssonin mukaan annettu mahdollisuus poiketa tuntimääristä.

”Mutta vain siltä osin kuin se on välttämätöntä”, Andersson sanoo.

Opetuksen rajoitukset jatkuvat tällä erää 13. toukokuuta asti. Siihenkin varaudutaan, että etäopetus jatkuu koko kevään.