Radio- ja televisiotoimittajien liitto RTTL listaa kannanotossaan kolme Journalistin ohjetta, joita Ylen johto liiton mielestä rikkoo.

Kyse on kohusta, joka puhkesi, kun selvisi Ylen johdon rajoittaneen pääministeri Sipilää koskevaa uutisointia.

Ne ovat seuraavat:

Journalistin ohje numero 1:

Journalisti on vastuussa ennen kaikkia lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Journalistin ohje numero 2:

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein.

Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille.

Journalistin ohje numero 3:

Journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

Journalistin ohjeet ovat median itsesääntelyelin Julkisen sanan neuvoston (JSN) kokoamat hyvän journalistisen käytännön ohjeet. JSN:ään voi tehdä valituksen ohjeiden vastaisesta uutisoinnista.

RTTL:n mielestä ”julkisen palvelun mediayhtiön journalistinen johto on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka vaarantavat vakavasti suomalaista sananvapautta, demokratiaa ja kansalaisten oikeutta saada tietää yhteiskunnassa tapahtuvista asioista”.

– Jo epäily tällaisesta toiminnasta on omiaan nakertamaan demokratiaa, kannanotossa todetaan.