Keskuskauppakamari toivoo pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen budjettiriiheltä päätöksiä, joilla vahvistetaan työllisyyttä, kurotaan kiinni julkisen talouden kestävyysvajetta sekä parannetaan vientiyritysten kilpailukykyä.

Keskuskauppakamari korostaa, että työllisyyteen liittyvät rakenteelliset uudistukset ovat välttämättömiä, jotta koronakriisiä ei seuraa talouden kitulias vuosikymmen.

”Työllisyyttä on parannettava muun muassa paikallisen sopimisen määräaikaisella kokeilulla, lisäämällä osaamisperusteista maahanmuuttoa merkittävästi sekä korjaamalla työnteon kannusteita. Verotusta on kevennettävä, ei kiristettävä”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kertoi tiedotteessa.

Kannusteita työhön tulisi Keskuskauppakamarin mukaan lisätä myös lieventämällä ansiotuloverotusta.

”Ehdotamme ansiotuloverotuksen keventämistä kautta linjan noin kahdella prosenttiyksiköllä. Tämä toisi laskelmiemme mukaan 15 000 työllistä nykyistä enemmän. Veronkevennykset voidaan tehdä heikentämättä julkista taloutta. Osin ne rahoittavat itsensä dynaamisten vaikutusten ansiosta. Loput rahoituksesta voitaisiin toteuttaa tulevina vuosina siirtämällä verotuksen painopistettä haittojen ja kuluttamisen verottamiseen”, Romakkaniemi kertoi.

Keskuskauppakamarin mukaan Suomen työmarkkinoita jäykistää korkean sosiaaliturvan, tiukan henkilökohtaisen irtisanomissuojan sekä vain vähän aktivoivan työvoimapolitiikan yhdistelmä. Näitä työllistämisen kynnyksen nostajia keskuskauppakamari madaltaisi.

Kauppakamareiden jäsenyritysten mukaan paikallisen sopimisen lisääminen olisi toimivin keino työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Tätä mieltä oli yli 75 prosenttia 3150 vastaajayrityksestä.

”Kriisistä toipuminen ja uusi kasvu vaativat nykyistä suurempaa joustavuutta työmarkkinoilta. Yrityksillä ja työntekijöillä yhdessä pitää olla mahdollisuus sopia työehtojen yksityiskohdista laajemmin työpaikoilla. Lisäksi työllistämisen kynnystä tulee madaltaa ja työnteon kannusteita korjata paremmiksi”, Romakkaniemi kertoi.

Näitä ratkaisuja Keskuskauppakamari toivoo:

  • Työllisyyttä parantavat rakenteelliset uudistukset
  • Lisää kansainvälisiä osaajia Suomeen
  • Työhön ja kasvuun kannustava verotus
  • Tuottavuutta parantava sote
  • Korkeampi osaamistaso ja riittävästi osaavaa työvoimaa
  • Enemmän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja kasvuhakuisia yrityksiä
  • Sujuvat lupaprosessit investoinneille sekä toimiva liikenneinfra

LUE MYÖS: