Valtioneuvosto on nimittänyt varatuomari, oikeustieteen kandidaatti Kirsi Pimiän sisäministeriön kansliapäälliköksi. Hän aloittaa virassa helmikuun alussa. ja kausi kestää viisi vuotta.

Nimityksestä nousi poliittinen kohu, kun Iltalehti uutisoi sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) valitsevan Pimiän ohi Suojelupoliisin pitkäaikaisen päällikön Antti Pelttarin. Pimiä on taustaltaan vihreä ja Pelttari kokoomuslainen.

Ohisaloa on syytetty poliittisen virkanimityksen tekemisestä ja etenkin oppositio on ryöpyttänyt Ohisalon valintaa. Sisäministeriö on tehtävämäärittelynsä mukaan sisäisen turvallisuuden (ja maahanmuuton) ministeriö, joten kokoomustaustaista poliisijohtajaa Pelttaria on kuvattu monissa arvioissa paperilla pätevimmäksi ehdokkaaksi tehtävään

Vertaile itse ehdokkaiden ansioluetteloita tässä jutussa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Kirsi Pimiä.Kuva: Antti Mannermaa

Kirsi Pimiä on työskennellyt yhdenvertaisuusvaltuutettuna oikeusministeriössä vuodesta 2015. Pimiä on virkavapaalla eduskunnasta, jossa hänellä on ollut valiokuntaneuvoksen virka vuodesta 2003 alkaen.

Maria Ohisalo kommentoi nimitystä lyhyesti Twitterissä.

”Sisäministeriölle uusi kansliapäällikkö, jolla on laaja-alainen kokemus mm. perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvistä vaativista johtamistehtävistä. Tervetuloa taloon Kirsi Pimiä! Odotan yhteistyötä innolla. Työ turvallisen Suomen ja vahvan oikeusvaltion puolesta jatkuu”, Ohisalo tviittaa.

Kansliapäällikön tehtävänä on ministerin apuna johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Kansliapäällikkö johtaa ministeriön strategista suunnittelua, sovittaa yhteen sen toimeenpanoa, vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta ja osallistuu ministerin tukena laajakantoisten asioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja valvontaan sekä johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Kansliapäälliköstä on tehty laaja turvallisuusselvitys ja hänen kanssaan tehdään valtion virkamieslain mukainen kuuden kuukauden karenssisopimus. Viranhaltija ei voi tuona aikana siirtyä valtionhallinnon ulkopuolelle toisiin tehtäviin, joissa hän saisi etua salassa pidettävän tiedon hyödyntämisestä.

Sisäministeriö käy tarkasti läpi Pimiän uraa tiedotteessaan: Vuosina 2013–2014 Pimiä työskenteli oikeusministeriössä johtajana demokratia-, kieli- ja perusoikeusyksikössä. Tätä ennen vuosina 2012–2013 hän toimi valtioneuvoston kansliassa neuvottelevana virkamiehenä ja yksikön päällikkönä. Vuosina 2007–2008 Pimiä toimi oikeusministerin erityisavustajana ja vuosina 2001–2003 ulkoministeriön erityisasiantuntijana Suomen pysyvässä EU-edustustossa. Vuosina 1997–2000 Pimiä työskenteli useaan otteeseen Vihreän eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteerinä. Hän hoiti välillä myös valiokuntaneuvoksen virkaa eduskunnassa.