Elinkeinoelämän keskusliitto EK on valmistellut oman perustulomallinsa, joka yhdistää asumis- ja toimeentulotuen. EK:n perustulo koostuisi perus- ja asumisosasta.

EK:n ehdotuksessa perusosa olisi viimesijainen tuki, joka vastaisi nykyistä perustoimeentulotukea. Asumisosalla korvattaisiin nykyiset asumisen tuet. Asumisosa sisältäisi myös asumiskulujen omavastuun.

Johtaja Ilkka Oksala painottaa, että EK:n mallissa työnteko parantaa aina toimeentuloa, koska mallissa työtulot leikkaavat asumisosaa sosiaalituloja kevyemmin.

– Uudistus voitaisiin tehdä osana hallituksen käynnistämää perusturvauudistusta. EK edellyttää, että valmistelussa ovat mukana keskeiset työmarkkinajärjestöt, Oksala sanoo tiedotteessa.

Oksala perustelee uutta perustuloa sosiaaliturvan selkiyttämisellä, kustannustehokuudella, byrokratian vähentämisellä ja kannustavuuden parantamisella. EK:n mukaan nykyinen asumismenoja korvaava tukijärjestelmä on sekava ja passivoiva. Sekä Kela että kunnat korvaavat asumismenoja ja vastaavat viimesijaisesta turvasta. Etuuksien määräytymisperusteet ja asumismenojen käsitteet vaihtelevat maksajan mukaan.

–Uusi malli olisi nykyiseen verrattuna selkeästi parempi tukia tarvitseville, työllisyydelle, hyvinvointiyhteiskunnan kestävälle rahoitukselle ja tuen myöntäjille.

Oksalan mukaan kaikille maksettava tasasuuruinen perustulo on utopiaa.

–Tasasuuruisen perustulon tulisi korvata monet nykyiset sosiaaliturvan etuudet. Tällöin sen kustannukset nousisivat kohtuuttoman suuriksi. Lisämenot olivat vähimmilläänkin selvästi yli miljardi euroa vuodessa. Tällainen etuus myös vaarantaisi hyvinvointiyhteiskunnan edellyttämän korkean työllisyyden.

–Toisaalta matala ja kustannuksiltaan kohtuullinen perustulo kaatuu siihen, että se lisäisi köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Ei ole sattuma, ettei kaikille maksettavaa perustuloa ole missään muodossa käytössä Suomeen verrattavassa maassa.

Perustulokokeilu on osa Sipilän hallituksen kärkihankkeita. Kokeiluun osallistuu 2 000 25−58-vuotiasta henkilöä, joille maksetaan 2 vuoden ajan 2017–2018 perustuloa 560 e/kk.