Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on tänään vahvistanut presidentin esittelyssä avioliittolain muuttamiseen liittyvät lakiuudistukset.

Kyseessä on usean lakimuutoksen kokonaisuus, joka liittyy sukupuolineutraalin avioliiton asettamiseen. Nämä lakimuutokset ovat edellytyksenä sille, että samaa sukupuolta olevat voivat jatkossa solmia avioliiton.

– Lakien muutokset ovat seurausta avioliittolain säännöksien muuttamisesta sukupuolineutraaliin muotoon. Rekisteröidyn parisuhteen voi muuttaa ilmoituksella avioliitoksi ja uusien parisuhteiden rekisteröinnistä luovutaan. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta laista poistetaan edellytys, jonka mukaan sukupuolen vahvistamista pyytävä henkilö ei saa olla avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Lait tulevat voimaan 1.3.2017, valtioneuvoston presidentin esittelyä koskevassa tiedotteessa kerrotaan.

Avioliittolain muutoksen edellyttämät muutokset sosiaaliturvaetuuksia sekä sosiaali- ja terveyspalveluita koskeviin lakeihin ovat vielä valmisteilla sosiaali- ja terveysministeriössä, lakiasiain uutispalvelu Edilex kertoo. Tämä esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle niin, että muutokset voivat tulla voimaan maaliskuun 2017 alusta.

Avioliittolain muutoksen voimaantultua parisuhteen rekisteröinti ei ole enää mahdollista. Muilta osin laki rekisteröidystä parisuhteesta jää voimaan. Rekisteröity parisuhde säilyy siten samaa sukupuolta olevia henkilöitä koskevana oikeudellisena instituutiona, mutta uusia rekisteröityjä parisuhteita ei tule.

Eduskunnan vahvistaman siirtymäsäännöksen mukaan esteiden tutkinta voidaan suorittaa jo ennen avioliittolain muutoksen voimaantuloa niin, että samaa sukupuolta olevat parit voivat mennä avioliittoon jo heti 1. maaliskuuta 2017.