Sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pitävät koronan kotitestejä hyvänä riskinhallintakeinona sukujouluja silmällä pitäen.