Juha Sipilän (kesk) hallitus on antanut kiistellyn tiedonannon eduskunnalle työllisyyspolitiikkansa linjasta. Tiedonannosta keskustellaan eduskunnassa huomenna tiistaina ja siitä äänestetään keskiviikkona.

Tiedonanto on nähty keinona tuoda eduskunnan käsittelyyn ennenaikaisesti ehdotus laskea irtisanomiskynnystä pienissä yrityksissä. Ammattiyhdistysliike on vastustanut lakihanketta tiukasti ja eri liitot ovat käynnistäneet lakkoja ja työtaistelutoimia. Sunnuntaina Sipilä sanoi pääministerin haastattelutunnilla, ettei eduskunnan käsittelyä sovi työtaistelutoimilla vastustaa.

Viime viikolla tiedonannosta kertoneet Sipilä, työministeri Jari Lindström (sin) ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen korostivat, ettei tiedonanto koske yksittäistä lakihanketta, eli irtisanomisen helpottamista, vaan hallituksen koko työllisyyspolitiikan linjaa.

Maanantaina julkistetussa tiedonannossa kuitenkin korostetaan irtisanomislaiksikin parjatun hankkeen merkitystä.

”[Kansainvälisten] vertailujen perusteella Suomen henkilöperustainen irtisanomissuoja on tiukempaa kuin OECD-maissa keskimäärin”, tiedonannossa todetaan.

”Laki parantaisi pienyrittäjän mahdollisuuksia työllistää ja siten vähentää työttömyyttä, erityisesti pitkäaikaistyöttämyyttä. Lisäksi lain on katsottu parantavan tuottavuutta. Edellä esitetyn pohjalta hallitus jatkaa pienten yritysten työllistämiskynnyksen madaltamista koskevan hallituksen esityksen valmistelua, jos eduskunta antaa luottamuksen hallitukselle tässä asiassa”, siinä jatketaan.

Koko tiedonanto on luettavissa täällä (pdf).