Talouspolitiikan arviointineuvosto on nostanut suositustaan julkisen talouden tasapainottamistarpeesta. Tuoreessa raportissaan se suosittaa seuraavan kahden vaalikauden aikana julkiseen talouteen 0,4—0,6 prosentin sopeutusta suhteessa bruttokansantuotteeseen vuositasolla.