Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) vahvistaa, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen syyttää kansanedustaja Juha Mäenpäätä (ps), jos saa siihen eduskunnalta huomenna perjantaina luvan.

Ilmoitus asiasta on tullut perustuslakivaliokuntaan jo maaliskuussa, mutta tietoa ei ole jaettu tähän mennessä avoimesti ulos.

”Ei voi sanoa, että pakotimme (perustuslakivaliokunta) hänet tekemään syyteharkinnan loppuun, mutta toivoimme hänen tekevän sen loppuun, että tuleeko hän syyttämään vai ei. Kirjelmä saapui maaliskuussa eduskunnalle. Siinä hän ilmoittaa, että jos hän luvan saa, hän tulee syyttämään”, Ojala-Niemelä sanoo Uudelle Suomelle.

Syyte tulisi kansanryhmää vastaan kiihottamisesta liittyen Mäenpään viime vuonna eduskunnassa pitämään puheeseen, jossa hän rinnasti turvapaikanhakijat ja vieraslajit. Tapauksessa sovellettaisiin rikoslain 11 luvun kymmenettä pykälää, jossa mainittu maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta.

Pykälässä sanotaan: ”Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

Eduskunta keskusteli asiasta eilen keskiviikkona yli neljä tuntia, ja Mäenpään mahdollisesta syyttämisestäkin oli kansanedustajien parissa epäselvyyttä.

Loppupuheenvuorossaan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Ojala-Niemelä sanoi jo keskiviikkona:

”Syyttäjä on suorittanut tämän syyteharkinnan loppuun. Täällä oli jossakin väärinymmärrys myös siitä, että näin ei olisi tapahtunut. Näin on tapahtunut, ja syyttäjä on silloin maaliskuussa ilmoittanut syyttävänsä siinä tapauksessa, että saa luvan.”

Eduskunta äänestää asiasta huomenna perjantaina. Tällä hetkellä näyttää melko varmalta, että valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen ei saa eduskunnalta syytelupaa, sillä sitä vastustava perussuomalaisten ryhmä riittää estämään sen yli 1/6:n menevillä äänillään. Myös kokoomuksesta, kristillisdemokraateista ja keskustasta on tulossa kannatusta syyteluvan epäämiselle.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta suositti, että syytelupa valtakunnansyyttäjälle annetaan. Vastalauseen lausuntoon jättivät kolme perussuomalaista ja kaksi kokoomuslaista valiokunnan jäsentä.

LUE LISÄÄ EDUSKUNNAN MÄENPÄÄ-KESKUSTELUSTA:

LUE MYÖS: