Finanssivalvonta toteaa, että talousennusteita on kesän aikana korjattu ylöspäin. Pandemian arvaamattomuus varjostaa kuitenkin Suomen ja koko maailman elpymistä. Siksi myös finanssisektorin on syytä varautua odotettua heikompaan kehitykseen, mikä voi näkyä esimerkiksi luottotappioina tai arvopapereiden hintojen äkillisinä muutoksina.