Sekä valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) että eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi (vihr) ovat perjantaina vastanneet oikeusoppineiden arvosteluun.

Eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandbergin ja julkisoikeuden apulaisprofessori Pauli Rautiaisen mielestä Kulmiunin toiminta ja osin myös suuren valiokunnan lausunto ovat ristiriidassa perustuslakivaliokunnan kannan kanssa.

”Asia on ollut euroryhmässä kahdesti. Kumpaankin kokoukseen on kirjoitettu valtiovarainministeriön muistiot, jotka ovat käyneet asianmukaisen valmisteluprosessin läpi. Erikoisvaliokunnat, kuten perustuslakivaliokunta, ovat niitä katsoneet ja lopulta suuri valiokunta on antanut mandaatin asian hyväksymiseen. Olen toiminut eduskunnan ja hallituksen antaman linjauksen mukaan”, Kulmuni kommentoi Uudelle Suomelle.

Hän korostaa, että Suomessa eduskunta on moneen muuhun maahan verrattuna todella tiiviisti EU-asioiden valmistelussa mukana.

”Tämä on hyvä asia. Myös oppositio on edustettuna suuressa valiokunnassa ja muissa valiokunnissa. Mandaatti euroryhmän kokoukseen on tullut normaalissa käsittelyjärjestyksessä. Suuren valiokunnan asema on meillä valmistelussa hyvin keskeinen. Se on vuosien ajan ollut rakentamassa Suomen EU-linjaa vahvalla asiantuntemuksellaan.”

Lue tarkemmin:

Satu Hassi puolestaan kertoo Uudelle Suomelle, että EU:n korona-apupakettien koko prosessi on vielä kesken. Eduskunta antaa Suomen vastuille mandaattinsa sitten, kun kaikki aputoimet ovat tiedossa.

”Lopullisia malleja ei ole vielä. Eduskunnan lopullinen hyväksyntä voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun on uusi takausvastuu käsitelty täysistunnossa. Perustuslakivaliokunnan ja suuren valiokunnan lausunnoissa on todettu yksiselitteisesti, että takausvastuut edellyttävät sitä, että eduskunnan täysistunto antaa siihen valtuutuksen ja että on kokonaisuus selvillä. Asia on vielä kesken.”

Lue Satu Hassin koko haastattelu: