EU-ministerivaliokunta on päättänyt Suomen linjoista kuluvan viikon EU-huippukokouksia silmällä pitäen. Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) antoi linjauksista selvityksen suurelle valiokunnalle.

Brysselissä järjestetään torstaina ja perjantaina kaksi Eurooppa-neuvoston kokousta ja Eurohuippukokous. Lisäksi ministerivaliokunta käsitteli tänään muun muassa tulevaa monivuotista rahoituskehystä.

Kesäkuun Eurooppa-neuvostossa esillä on muuttoliike, turvallisuus ja puolustus, innovaatiot, monivuotinen rahoituskehys ja ulkosuhteet.

Suomi kannattaa muuttoliikkeen hallintaan eurooppalaista koordinoitua ratkaisua ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa.

–Painopistettä tulisi siirtää toimiin lähtö- ja kauttakulkumaissa muun muassa vastaamalla paremmin perimmäisiin syihin ja kehittämällä uudelleensijoittamista suoraan pakolaisleireiltä. Lisäksi EU-maiden on rajoitettava luvatonta siirtymistä EU-maasta toiseen yhdessä sovituin keinoin, valiokunta linjaa tiedotteessaan.

– Suomi tukee myös EU:n ulkorajavalvonnan tehostamista ja kannattaa alueellisten maihinnousukeskusten mahdollisuuksien tutkimista. Muuttoliikkeen hallinnan toimien lähtökohtana tulee olla ihmisoikeuksien täysimääräinen turvaaminen ja kunnioittaminen kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Suuren valiokunnan keskustelu painottui muuttoliikkeeseen, jota päämiehet käsittelivät myös epävirallisessa työtapaamisessaan viime sunnuntaina.

Pääministeri Sipilä kertoi, että alueellisten maihinnousukeskusten perustamisella on kannatusta jäsenmaiden keskuudessa. Maihinnousukeskukset perustettaisiin yhteistyössä mm. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa ja niiden tarkoituksena olisi nopeuttaa kansainvälistä suojelua tarvitsevien tunnistamista ja estää ihmissalakuljetusta.

Suuri valiokunta keskusteli maihinnousukeskusten toimintaperiaatteista ja rahoituksesta, tulevien ratkaisujen mahdollisesta vaikutuksesta pakolaiskiintiöihin sekä suhteesta kansainvälisiin pakolaisten oikeuksia ja ihmisoikeuksia koskeviin sopimusvelvoitteisiin. Sipilä painotti, että kaikki ratkaisut on tehtävä ihmisoikeudet turvaten ja kansainvälisiä velvoitteita kunnioittaen.

Nato-yhteistyö tärkeää

Turvallisuuden ja puolustuksen osalta Suomi pitää tärkeänä, että Eurooppa-neuvosto antaa eteenpäin katsovaa ohjausta. EU:n ja sotilasliitto Naton yhteistyön tiivistäminen on Suomelle tärkeää. Hybridiuhkien osalta tehtävän työn on oltava laaja-alaista ja pitkäkestoista.

Eurohuippukokoukseen liittyen Suomi katsoo, että talous- ja rahaliiton kehittämisen tulee nojata markkinakuriin perustuvaan, jäsenmaiden omaa vastuuta korostavaan uudistustyöhön. Suomen strategiset tavoitteet EMU:n kehittämisessä koskevat etenkin pankkiunionin loppuunsaattamista, pankkien ja valtioiden kohtalonyhteyden katkaisemista sekä velkajärjestelymenettelyiden luomista osana Euroopan vakausmekanismin kehittämistä. Suomi tavoittelee eurohuippukokouksessa hyvää kokonaisratkaisua ja selkeitä toimeksiantoja laajennetulle euroryhmälle mahdollisen jatkotyön osalta.

EU-ministerivaliokunta sai kokouksessaan myös tilannekatsauksen komission ehdottamien, seuraavan rahoituskehyksen EMU:a koskevien ohjelmien sisällöstä.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta keskusteli Suomen kannoista koskien muun muassa rakennerahasto-ohjelmia, tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa (Horisontti Eurooppa), sekä muuttoliikkeen ja rajaturvallisuuden rahoitusehdotuksia. Ehdotukset liittyvät rahoituskehysneuvotteluihin. Asian käsittely jatkuu valtioneuvostossa.

Ministerivaliokunta käsitteli myös Euroopan komission esitystä valtionvelkakirjavakuudellisten arvopapereiden kehittämiseksi.