Aluehallintovirasto Avi kertoo peruuttaneensa perintäyhtiö Alektumin toimiluvan.

Avi vahvistaa näin kansanedustaja Satu Taavitsaisen (sd) aiemmin kertoman asian. Taavitsainen iloitsi siitä, että ”vihdoinkin saatiin yksi pois kiusaamasta ihmisiä”. LUE LISÄÄ: Kansanedustaja iloitsee: ”Vihdoinkin saatiin yksi pois kiusaamasta ihmisiä – perintäyhtiöltä vietiin lupa”

”Perintäyhtiön toiminnassa on ilmennyt toistuvasti vakavia puutteita, ja perintäyhtiö on osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta lakia, hyvää perintätapaa ja valvovan viranomaisen päätöksiä kohtaan. Alektum Oy on mm. perinyt riitautettuja saatavia, antanut velalliselle harhaanjohtavaa tietoa sekä jatkanut lainvastaisten perintäkulusaatavien perintää. Alektum Oy on jatkanut lainvastaista menettelyä aluehallintoviraston antamien varoitusten jälkeen”, Avi kertoo tiedotteessaan.

”Päätös on toimitettu Alektum Oy:lle torstaina 10.1.2019 ja perintätoiminta on pitänyt lopettaa samasta päivämäärästä alkaen”, Avi kertoo.

Avin mukaan Alektum saa suorittaa vain välttämättömiä perintätoimenpiteitä, joita

tarvitaan perintätoiminnan loppuun saattamiseksi: se voi vastaanottaa suorituksia maksuvaatimuksista, jotka on lähetetty ennen tiedoksisaantia, ja tilittää ne toimeksiantajalle. Avi muistuttaa, että luvan peruuttaminen ei vaikuta perittävien saatavien lainmukaisuuteen eikä poista velallisen velvollisuutta korvata velkojalle perinnästä aiheutuneet perintälain mukaiset kulut.

”Velalliset voivat olla suoraan yhteydessä velkojiin ja sopia saatavien suorittamisesta. Mikäli velallisella on voimassa oleva maksusuunnitelma Alektum Oy:n kanssa, velallinen voi halutessaan suorittaa saatavat sen mukaisesti Alektum Oy:lle niin kauan, kun Alektum Oy on toimeksisaajana asiassa. Velallisten kannattaa olla yhteydessä Alektum Oy:öön ja alkuperäiseen velkojaan, ja sopia saatavien suorittamisesta näissä tilanteissa”, Avi ohjeistaa.

LUE PUHEENVUOROSTA: Satu Taavitsainen: Vihdoin alkaa tapahtua taistelussa perintäyhtiöitä vastaan!