Opettajien ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen katsoo, että koulut on pidettävä kiinni lukukauden loppuun asti.

”Kouluja ei pidä missään tapauksessa tänä keväänä avata lähiopetukselle. Lasten, opettajien ja perheiden terveys edellä, se on opettajien viesti. Ei ole mitään järkeä koota lapsia pariksi viikoksi sairastumaan ja tautia levittämään”, hän kirjoittaa kolumnissaan Opettaja-lehdessä.

Hän muistuttaa, että koulusulun päättymispäiväksi määriteltiin 13. toukokuuta, jonka jälkeen kevätlukukaudesta olisi jäljellä vain kaksi viikkoa.

”Kevätlukukaudesta jäljellä olevat kaksi kouluviikkoa lähikoulua eivät merkittävästi muuttaisi oppimistuloksia. Oppilasarvioinnitkin tehdään valmiiksi toukokuun puolivälissä. Koulujen avaamisella ei pystytä paikkaamaan niitä oppimispuutteita, joita osalle on etäopetuksen aikana tullut. Korjaavia toimia tarvitaan, mutta niiden aika on ensi lukuvuonna. ”

Hallitus keskustelee ensi viikolla mahdollisesta koulujen lähiopetukseen palaamisesta toukokuussa. Arvioinnissa pohditaan epidemian kulkua eli terveysriskejä ja toisaalta vastapainona sitä, miten lähiopetuksen puute on vaikuttanut perheisiin ja erityisesti heikossa asemassa oleviin lapsiin.

Luukkaisen mukaan on vakava asia, jos osa lapsista ei saa kotonaan riittävästi huolenpitoa.

”Näiden lasten tilannetta ei kuitenkaan saada kuntoon sillä, että he tulisivat kymmeneksi päiväksi kouluun. Jokainen koulupäivä he tulevat kouluun kodeistaan ja jokaisen koulupäivän jälkeen he palaavat sinne. Lisäksi näilläkin lapsilla ja perheillä on joka tapauksessa edessään kesä- ja heinäkuu”, hän kommentoi.

Opetusministeri Li Andersson (vas) on osallistunut keskusteluun koulujen avaamisesta Twitterissä korostamalla, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei päätä koulujen avaamisesta.

”Päätökset rajoitustoimista tehdään aina THL:n ja STM:n valmistelun pohjalta valtioneuvostossa. Koska koulujen sulku tehty valmiuslain pohjalta, pitää myös oikeudellisesti arvioida, jos rajoituksille on välttämätön tarve”, opetusministeri linjaa.

Myös vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo korostaa, että

valmiuslaissa ei ole kyse mielipiteistä, vaan sen punnitsemisessa täyttyvätkö asetusten välttämättömyys ja oikeasuhtaisuus.

”Jos asetuksia jatketaan, pykälät käsitellään itsenäisesti myös perustuslakivaliokunnan kautta ja myös me sivistysvaliokunnassa annamme lausunnon. Saman prosessin mukaan kuin koko paketti aikaisemmin. Jos asetuksia koulujen osalta ei jatketa, on päätös valtioneuvoston yksinään. Samalla tavalla kuin Uudenmaan sulun purkamisen kohdalla tehtiin. Päätös tehdään terveydenhuollon asiantuntijoiden suositusten ja oikeudellisen arvioinnin pohjalta.

Oikeusvaltio ei toimi niin, että perusoikeuksia voidaan rajoittaa näin laajassa mittakaavassa varmuuden vuoksi tai koska kouluihin olisi ehkä helpompi palata syksyllä”, hän kommentoi Facebookissa.