Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta (UaV) on saanut valmiiksi odotetun mietintönsä Suomen Nato-jäsenyyttä koskevasta hallituksen esityksestä eli niin sanotuista Nato-laeista. Mietinnössä ja valiokunnan tiedotteessa linjataan, että ensisijainen tavoite on Suomen ja Ruotsin liittyminen puolustusliittoon yhdessä.