Väsymys vaikuttaa yllättävän paljon koulumenestykseen, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskyselystä ja Jyväskylän yliopiston johtamassa WHO:n koululaistutkimuksesta.

Koululaisten uniongelmat ja päiväväsymys ovat THL:n mukaan kaksinkertaistuneet viimeisten 20 vuoden aikana.

Lukion ensimmäsen vuoden oppilaita tutkittaessa ilmeni ”odottamaton ja kokonaan uusi havainto”, THL kertoo. Jatkuvaa päiväväsymystä kokevat lukion ensimmäisen vuoden oppilaat näyttäisivät jäävät yhä enemmän jälkeen niistä oppilaista, joiden vireystaso on hyvä.

- Virkeiden oppilaiden keskiarvo paranee, eli he oppivat paremmin. Jatkuvasti väsyneiden ryhmän keskiarvo taas pysyy ennallaan. Näiden ryhmien välinen kuilu syvenee, THL:n erikoistutkija Erkki Kronholm selittää uutta havaintoa Uudelle Suomelle.

Väsyneiden oppilaiden koulumenestys jää siis vuosi vuodelta yhä enemmän jälkeen virkeistä.

Kronholmin mukaan tutkimus ei todista väsymyskierteen olevan syy huonompaan koulumenestykseen, sillä ilmiö toimii myös toisinpäin.

- Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että väsymys toimii myös syytekijänä, Kronholm sanoo.

Tutkimuksesta ei vielä selviä se, mitkä syyt ovat lisänneet nuorten uniongelmia. Kronholmin mielestä kiinnostavin oletus on elektroniikkalaitteiden käytön lisääntyminen. Uniongelmien taustalla voi siis olla teknologian käytön mullistus viimeisten 20 vuoden aikana.

- 90-luvun alusta lähtien yhä useampi nuori on alkanut käyttää tietokoneita, pelikonsoleita, älypuhelimia ja muita vastaavia elektronisia laitteita iltaisin. Niiden valo vaikuttaa hermokeskukseen ja esimerkiksi iltaisin pelaaminen aktivoi psykofyysisesti, mikä vaikeuttaa rauhoittumista, Kronholm sanoo.

- Unihäiriöiden lisääntyminen korreloi laitteiden käytön kanssa.

2010-luvun alussa uniongelmien kasvu pysähtyi.

- Nykyäänhän lähes kaikilla nuorilla on jo näitä laitteita, Kronholm sanoo.

Haittojen kasvu on siis pysähtynyt, mutta uniongelmat ovat yhä aiempaa selvästi yleisempiä.

Tutkimuksesta lisää täällä.