Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei ollut esteellinen Terrafame-asiassa, Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen kertoo päätöksessään.

Jääskeläinen antoi tänään keskiviikkona päätöksen 22 kanteluun, joissa pyydettiin tutkimaan pääministeri Sipilän esteellisyyttä valtio-omisteisen Terrafame Group Oy:n pääomittamisessa.

Sipilän esteellisyyttä selvitettiin, koska hänen sukulaistensa omistamalla Katera Steel Oy:llä on ollut maminkuljetinta koskeva urakkasopimus kaivostoimintaa harjoittavan Terrafame Oy:n kanssa. Sipilän lapset omistavat Katera Steel Oy:stä viisi prosenttia omistamansa Fortel Invest Oy:n kautta. Terrafamen toiminnan jatkuminen on ollut riippuvainen valtion pääomituksesta, josta Sipilä on pääministerinä ollut päättämässä.

Oikeusasiamiehen mukaan pääministeriin sovelletaan hallintolain virkamiehiä koskevia esteellisyysperusteita.

– Hallintolain ns. intressijäävin mukaan virkamies on esteellinen muun muassa silloin, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä hänen lapsilleen. Tältä osin kyse on siitä, onko Terrafame Group Oy:n pääomittamisesta ollut odotettavissa erityistä hyötyä pääministerin lapsille, oikeusasiamies kertoo.

Oikeusasiamies on tarkastellut mahdollista hyötyä urakkasopimuksen syntymisen, urakkasopimuksen täyttämisen ja Katera Steel Oy:n tulevan liiketoiminnan kannalta.

Oikeusasiamiehen mukaan pääomittamisella ja urakkasopimuksen syntymisellä ei ole mitään keskinäistä yhteyttä. Myös malminkuljetin olisi tilattu myös siinä tapauksessa, että kaivoksen toiminta olisi päätetty ajaa alas, ja valtio olisi myös siinä tilanteessa ollut viime kädessä vastuussa urakkasopimuksen kustannuksista osana alasajoprosessia.

Katera Steel Oy:llä on aikaisemmin ollut oikeusasiamiehen mukaan vain yksi pieni tilaus Talvivaaran kaivokselta, eikä yhtiön liiketoiminnallinen menestys ole Terrafame Oy:n ja sen toiminnan jatkumisen varassa.

–Näistä syistä oikeusasiamiehen johtopäätös on, että Terrafame Group Oy:n pääomittamisesta ei ole ollut ”odotettavissa olevaa” eikä ”erityistä” hyötyä pääministeri Sipilän lapsille. Näin ollen pääministeri Sipilä ei ole ollut hallintolain intressijäävin tarkoittamalla tavalla esteellinen osallistumaan Terrafame Group Oy:n pääomittamiseen liittyvään päätöksentekoon ja sen valmisteluun, oikeusasiamies kertoo päätöksessään.

Lue lisää aiheesta:

Juha Sipilä Ylelle: Muuten olisin sanonut pitäkää tunkkinne

Ylen toimittaja julkaisi kohuviestit lupaa kysymättä