Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) tiedottaa, että tiettyjen seksuaalirikosten rangaistukset kiristyvät. Kiristykset koskevat etenkin lapsiin kohdistuvia rikoksia.

Häkkänen oli laatinut kehysriiheen rangaistusten kiristämisen paketin. Ministeriön tiedotteen mukaan kaikki listatut hankkeet saivat rahoituksen kehysriihessä.

– Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön enimmäisrangaistus korotettaisiin neljästä vuodesta kuuteen vuoteen vankeutta. Lisäksi säädettäisiin uusi rangaistussäännös (törkeä lapsen raiskaus) koskemaan niitä tapauksia, joissa raiskausta ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia säännöksiä nykyään sovelletaan samanaikaisesti, tiedotteessa kerrotaan.

Törkeän lapsen raiskauksen rangaistusasteikko olisi 4–12 vuotta vankeutta.

Lisäksi vakavaan väkivaltaan syyllistyneiden uusimisriskin arviointia sekä ehdonalaisen vapauden valvontaan asettamista aiotaan tarkentaa.

– Tavoitteena on vähentää tilanteita, joissa toistuvasti väkivalta- ja seksuaalirikoksiin syyllistyneet tai taposta tuomitut vapautuvat suoraan vankilasta ilman vapautumiseen liittyviä ehdonalaisen vapauden valvonnan mahdollistavia tukitoimia, ministeri kertoo.

Muutosten täytäntöönpanoa varten kehysriihessä sovittiin 0,87 miljoonan euron määrärahalisäyksestä.

Lisäksi Häkkänen pitää tärkeänä sitä, että sakon muuntorangaistus palautetaan käyttöön. Lainmuutoksen myötä poliisin tulisi ohjata sakkorikos käräjäoikeuden käsiteltäväksi silloin, kun toistuvasti sakkoja saaneen henkilön voidaan katsoa osoittavan piittaamattomuutta lain määräyksistä. Käräjäoikeus voisi muuntaa sakon vankeudeksi, jos sakkoa ei saada perityksi.