Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok) linjaa, että vanhuspalvelujen väärinkäytöksiä on sanktioitava nykyistä voimakkaammin. Lisäksi hän vaatii tehokkaampaa valvontaa. Häkkäsen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön on lisäksi laadittava laaja vanhuspalvelujen korjausohjelma, jossa hoitajien määrää lisätään, sääntelyä kiristetään kauttaaltaan, kuntapäättäjien on kannettava vahvemmin vastuuta vanhuspalveluista, valvontaa lisätään ja sanktioita kovennetaan.

”Vanhuspalvelujen ongelmat ovat Suomelle häpeätahra. Vuosikausia jatkuneet ongelmat eri kunnissa on saatava kuntoon laajalla ohjelmalla, jolla sitoutetaan paikallispäättäjät, eduskunta, alan yritykset, järjestöt ja ammattilaiset. Viime viikkoina paljastuneet hoivayritysten törkeät laiminlyönnit ovat jatkumoa vanhuspalvelujen vuosikausia jatkuneisiin ongelmiin. Jokaisen ikäihmisen on voitava luottaa hyvään hoivaan ja arvokkaaseen vanhuuteen asuinkunnasta riippumatta. Luottamus on palautettava”, Häkkänen sanoo tiedotteessaan.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii oikeusministeri Antti Häkkäseltä (kok) toimia hoivayritysten toimien selvittämiseksi. Lue tarkemmin: Uusi Esperi Care –tapaus järkyttää: ”Tämä huutolaismarkkina on lopetettava”

Häkkäsen mukaan valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pyysi viikko sitten häntä pohtimaan, miten kovemmat sanktiot saataisiin toteutumaan myös vanhustenhuollossa.

Oikeusministerin mukaan rikoslaissa on laajasti kriminalisoitu erilaisia tekoja, jotka voivat tulla sovellettavaksi tällaisiin tekoihin. Häkkänen korostaa valvontaviranomaisten ja poliisin yhteistyön tärkeyttä.

”Hyvä huolenpito pitäisi olla itsestään selvyys vuonna 2019, mutta näköjään sanktioita ja valvontaa pitää tehostaa. Vanhuspalvelujen laiminlyönnit ja epäasiallinen kohtelu voivat täyttää jo nykyisin useiden rikosten tunnusmerkistöä. Esimerkiksi heitteillepanon, petoksen ja väärennöksen tunnusmerkistö voi täyttyä eri toimenpiteissä. Jos esimerkiksi tavoittelee taloudellista hyötyä ilmoittamalla haamuhoitajia, voi tulla kyseeseen rikoslain mukainen petos. Valvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä poliisin kanssa. Rikosvastuun on toteuduttava”, Häkkänen toteaa.

Hän pitää rikossääntelyn tarkastelun lisäksi tärkeänä sosiaali- ja terveysministeriön alan lainsäädäntöön tehtäviä sanktioita ja valvontaa.

”Esimerkiksi vanhuspalvelulain uudistuksessa voitaisiin lisätä lakiin uusi vanhuspalvelurikkomusta koskeva säännös. Vanhuspalvelurikkomuksesta tulisi voida määrätä sakkoja laiminlyönneistä.”

” Kuntapäättäjien pitäisi ottaa kovat sopimussakot käyttöön”Häkkäsen mukaan tarvitaan myös nykyistä kovempia taloudellisia sanktioita. Oikeusministeriön hallinnonalan lakiesityksiin on ministerin rakennettu useita taloudellisia sanktioita ja hän sanoo, että samoja tulisi rakentaa myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle.

”Mielestäni on syytä harkita, että tilanteissa, joissa hoivapalveluyritys syyllistyy vakavampiin lain rikkomisiin, ei sillä olisi oikeutta saada rahallista korvausta kyseisten palvelujen tuottamisesta kunnalta tai asiakkaalta. Tällaista menettelyä olemme esimerkiksi esittäneet pikavippejä koskevien väärinkäytösten kitkemiseen. Käsittelyssä olevan lakiehdotuksen mukaan, jos luotonantaja rikkoo korko- tai luottokustannuksia koskevaa sääntelyä, kuluttajalta ei saisi periä korkoa tai luottokustannuksia lainkaan. Vastaavanlainen sanktiomekanismi voitaisiin ottaa käyttöön myös vanhuspalveluihin.”

Häkkänen pitää harkinnan arvoisen myös sitä, että valvontaviranomainen voisi kovissa lain rikkomistapauksissa määrätä liikevaihtoperusteisen sanktion väärinkäytöksiin syyllistyneelle yritykselle. Kova taloudellisen sanktion uhka pitäisi oikeusministerin mukaan ottaa aktiiviseen käyttöön.

”Kuntapäättäjien pitäisi ottaa kovat sopimussakot käyttöön. Jos ei saa sopimuksen mukaista laatua kotikunnan vanhuksille, tulee lasku jättää maksamatta ja periä automaattinen sopimussakko. Sosiaali- ja terveysministeriön kannattaisi tehdä valtakunnallinen ohjeistus näistä.”

Häkkäsen mukaan sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan palvelujen valvonta on laitettava kaikilla tasoilla kuntoon. ”Valvonnan tehostamiseksi tarvitaan lisää resursseja, matalan kynnyksen kanava epäkohtien ilmoittamiseen ja kovat uhkasakot. Valvontaviranomaisen pitäisi käyttää tuntuvia uhkasakkoja. Jos valvontakäynneillä havaitaan puutteita, niin kuuluu hyvään hallintoon, että annetaan kunnan oman hoivakodin, yrityksen tai järjestön korjata puutteet. Jos puutteita ei korjata, niin sakon uhka toteutuu automaattisesti. Tämän tulisi koskea myös kuntien omia palveluja. Ikäihmisen pitää saada hyvää hoitoa, oli hän sitten kunnan omassa hoivakodissa tai yrityksen hoivakodissa”, Häkkänen sanoo.

Poliisi voi arvioida esitutkintakynnystä vihjeiden perusteella

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok) kertoi sunnuntaina ministeriönsä käyvän Valviran kanssa läpi, mitä erityistukea poliisi voi antaa valvonnan koko ketjun onnistumiseen tässä tilanteessa. Hän muistuttaa, että poliisi voi arvioida esitutkintakynnystä myös vihjeiden perusteella.

Yle kertoi aikaisemmin sunnuntaina, että Valvira harkitsee niin sanottujen haamuhoitajatapausten viemistä rikosprosessiin.

Kansanedustaja Paavo Arhinmäki (vas) puolestaan vaatii keskusrikospoliisia (KRP) tutkimaan vanhustenhoidossa toimivien hoivajättien toimintaa ja ohjeistuksia keskitetysti.

Lue lisää:

Kansanedustaja vaatii KRP:tä puuttumaan hoivajättien toimintaan: ”Ovatko Attendo, Esperi ja Mehiläinen saaneet oikeudettomasti voittoa?”

Hoitoalan edustajat pöyristyivät Attendo-johtajan kommentista: ”Hoitajana tiedän, että ihminen ei kuole muuttoon”

Uusi Esperi Care –tapaus järkyttää: ”Tämä huutolaismarkkina on lopetettava”