Laaja joukko suomalaisia oikeustieteilijöitä toteaa Helsingin Sanomissa julkaisemassaan mielipidekirjoituksessa, että perustuslain 9. pykälän mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 4. pöytäkirjan 3. artiklan mukaan ”keneltäkään ei saa evätä oikeutta tulla sen valtion alueelle, jonka kansalainen hän on”.

Kannanotto on reaktio Suomessa käynnissä olevaan keskusteluun terroristijärjestö Isisin toiminnassa mukana olleiden, nyt Lähi-idän konfliktialueen leireillä olevien suomalaisten tuomisesta Suomeen.

Kirjoituksen ovat allekirjoittaneet transnationaalisen eurooppaoikeuden professori Päivi Leino-Sandberg, kansainvälisen oikeuden professori Jan Klabbers, kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi, oikeustieteen emeritusprofessori Urpo Kangas, tutkimusprofessori Timo Koivurova, kansainvälisen oikeuden professori Kati Kuloveri, julkisoikeuden professori Juha Lavapuro, rikosoikeuden professori Sakari Melander, rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio, valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, kansainvälisen oikeuden professori Elina Pirjatanniemi, julkisoikeuden professori Janne Salminen, kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien professori Martin Scheinin, oikeustieteen emeritusprofessori Kaarlo Tuori ja kansainvälisen oikeuden professori Lotta Viikari.

”Tämä jättää jäljelle vain kysymyksen siitä, pitääkö viranomaisten aktiivisesti avustaa heidän tuloaan maahan. Konsulipalveluista annetun lain mukaan asianmukainen Suomen edustusto ”voi avustaa evakuoinnin järjestämisessä kriisi­alueelta lähimmälle turvalliselle alueelle tai kotimaahan”. Vaikka muotoilu on avoin, säännökseen liittyvässä hallituksen esityksessä on selvästi todettu, että tällaisessa tilanteessa päätarkoituksena on siis avustaa kansalaisia siirtymään kriisialueelta turvalliselle alueelle”, he kirjoittavat.

Oikeustieteilijöiden mukaan konsuliavustamisesta ei saa luopua rangaistuksena.

”Avustamisen perusteina ovat avun tarve ja joutuminen hädänalaiseen asemaan.”

He muistuttavat myös Suomen lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiinkin sisältyvästä lapsen edun ensisijaisuutta koskevasta periaatteesta. Sen mukaan lapsen asemaa koskevassa yleissopimuksessa sopimusvaltiot”sitoutuvat takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen välttämättömän suojelun ja huolenpidon”.

”Käsityksemme mukaan tästä kaikesta seuraa valtiolle ainakin velvollisuus avustaa lapsien sekä heidän huoltajiensa tuomisessa maahan”, oikeustieteilijät toteavat.

Hallituspuolue keskustan hallintovaliokunnan jäsenet linjasivat tiistaina, etteivät hyväksy niin sanottujen Isis-naisten tuomista takaisin Suomeen. LUE TARKEMMIN: Muhiiko hallituspuolueissa kiista Isis-naisista? – ”Harkitsematon ulostulo keskustalaisilta”

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on sanonut Ylen uutisille, ettei Suomessa vielä tiedetä, mitä Isis-leireillä olevien kanssa tehdään. Ohisalon mukaan tilanne on erittäin vaikea ratkaista. Suomella on hänen mukaansa oma vastuunsa etenkin suomalaisista lapsista, mutta hän ymmärtää myös joidenkin kansalaisten vastustuksen Isis-leirillä olevien vastaanottamista kohtaan. LUE MYÖS: Vakava vetoomus Isis-palautuksista Maria Ohisalolle - BenTV: ”Älä edes harkitse”

”Oikeusvaltion puolustaminen tuntuu entistäkin ajankohtaisemmalta, kun muillekin kuin oikeistopopulisteille joudutaan rautalangasta vääntäen selittämään, mitkä lait ja sopimukset velvoittavat Suomea ja miten ja millaisia oikeuksia on kansalaisilla”, oikeushistorian ja roomalaisen oikeuden professori Jukka Kekkonen kommentoi torstaina Twitterissä.

LUE LISÄÄ:

Väittely ”Isis-naisista” jatkuu hallituksen sisällä: ”Kanta nojaa pohjoismaiseen linjaan, josta Suomi ei voi poiketa”

Vakava vetoomus Isis-palautuksista Maria Ohisalolle - BenTV: ”Älä edes harkitse”