Vuonna 2017 palkansaajien työeläkevakuutettu ansio oli keskimäärin 2 860 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 2 610 euroa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Tilasto paljastaa myös, millaisella kuukausipalkalla pääsee Suomessa eniten tienaavien joukkoon. Naisten korkeimpaan tulokymmenykseen pääsee 4 200 euron kuukausiansioilla. Miehillä vastaava raja on noin 5 600 euroa, kerrotaan Eläketurvakeskuksen tiedotteessa.

Eläketurvakeskuksen mukaan miesten työeläkevakuutettu keskiansio (3 260 euroa) oli 800 euroa eli neljänneksen suurempi kuin naisten (2 470 euroa). Tuloero on selvä kaikissa tuloluokissa ja kasvaa sitä enemmän mitä suuremmat ansiot ovat.

Ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna vähiten ansaitsivat 17–30-vuotiaat naiset, keskimäärin 1 500 euroa kuukaudessa. Eniten ansaitsivat nelikymppiset miehet, keskimäärin 4 000 euroa kuukaudessa. Tiedotteen mukaan 42-vuotiailla miehillä on kaikkein korkeimmat ansiot.

LUE MYÖS: Vasemmiston perustulossa on 3500 €/kk -raja – rankaisee enemmän tienaavia

Miesten ansiokehitys on tasaista 20–40 ikävuoden välillä, minkä jälkeen se pysähtyy. Naisten ansiokehitys pysähtyy 30 ikävuoden tienoilla, ja nousu jatkuu 35 ikävuoden jälkeen.

Tuloeroa selittää Eläketurvakeskuksen mukaan vahvasti sukupuolittuneet työmarkkinat. Naisten heikompi työmarkkina-asema näkyy rahan lisäksi myös määräaikaisina työsuhteina. Naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä kuin miehet.

"Naiset käyttävät yli 90 prosenttia lapsenhoitoetuuksista, mikä näkyy ansioissa ja myöhemmin myös eläkkeissä", kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

"Perheen perustaminen näyttää vaikuttavan naisten ansiokehitykseen selvästi enemmän kuin miesten. Naisten tulokehitys pysähtyy neuvolaan. Samalla palkkahuipun saavuttaminen venyy 50 vuoden ikään eli naisilla se tulee vuosikymmenen miehiä myöhemmin", kertoo Kannisto.

Tiedotteessa kerrotut ansiotulot ovat palkansaajia koskevia bruttosummia, ja niihin sisältyy työntekijän eläkemaksu.

LUE MYÖS: Suomen yleisin palkka on 2600 €/kk – näin ikäluokkasi tienaa