Kilpailu osaavasta työvoimasta kiihtyy eri toimialojen sekä yksityisen ja julkisen sektorin välillä. Myös eri alueiden välinen kilpailu kiristyy.

Jopa neljäsosa työllisistä työskentelee kolmenkymmenen vuoden kuluessa sosiaali- ja terveydenhuollossa, jos alojen tuottavuus ei merkittävästi parane, todetaan Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin selvityksessä.

-Vajaa puolet sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä jää eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä. Tämä on suuri ongelma, koska työmarkkinoille tulevien nuorten määrä vähenee samaan aikaan. Väestön vanheneminen lisää puolestaan palveluiden tarvetta entisestään, Mikko Kuivalainen Taloudellinen tiedotustoimistosta kertoo.

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan työnantaja- ja työntekijäliitot ovat aloittaneet kampanjoinnin työvoiman saatavuuden puolesta ja alan imagon kehittämiseksi.

Homma hoidossa -hankkeen tavoitteena on luoda toimintatavat sosiaali- ja terveysalan ennakoivalle rekrytoinnille.

Taloudellisessa Tiedotustoimistossa TATissa aloitti syksyllä 2007 sosiaali- ja terveysalan oma koulu-coach, joka kiertää kouluissa kertomassa oppilaille, oppilaiden vanhemmille ja opinto-ohjaajille sosiaali- ja terveysalan tarjoamista lukuisista mahdollisuuksista. Toiminnan rahoittavat Sosiaalialan Työnantaja- ja Toimialaliitto sekä Terveyspalvelualan Liitto.

Hanke on käynnistänyt kuluvalla viikolla ARVOSTAN-kampanjan, jonka mainokset pyörivät parhaillaan television Sub- ja The Voice -kanavilla sekä radio NRJ:ssä. Internetissä on avattu arvostan.fi -sivusto, jossa nuorilla ja alan vaihtajilla on mahdollisuus saada lisätietoa sosiaali- ja terveysalojen kouluttautumisvaihtoehdoista. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee kampanjaa merkittävällä panoksella.