Euroopan komissio on saanut tarpeekseen niin sanotuista ”kultaisista passeista” ja ”kultaisista viisumeista”. Ne ovat komission mukaan uhka unionin turvallisuudelle.