Eurooppalaiset öljy- ja kaasuyhtiöiden investoinnit uusiutuvaan energiaan ovat marginaalisia verrattuna fossiilisen energian investointeihin. Greenpeacen selvityksen mukaan 12 eurooppalaisen energiayhtiön yhteenlasketuista investoinneista vain noin 7 prosenttia suuntautui viime vuonna uusiutuvaan energiaan.