Euroopan Unionin komissio tahtoo läpi toimintamallin, jossa unionin jäsenmaiden valtioiden budjetit alistetaan jatkossa EU:n hyväksyttäväksi.