Raportin tulokset osoittivat, että suomalaiset viettivät suurimman osan valveillaoloajastaan paikallaan istuen tai makoillen. Paikallaanolo lisääntyi nuoremmista vanhempiin ikäryhmiin siirryttäessä. Etenkin työikäisten aikuisten liikkuminen näyttäisi vähentyneen hieman viime vuosien aikana.