Venäjän päätös käynnistää osittainen liikekannallepano on uutisena dramaattinen, mutta sen todellisia seurauksia on toistaiseksi vaikea arvioida.