Lasten oikeudet saada päivittäin opetussuunnitelman mukaista opetusta ovat romuttumassa, katsoo Luokanopettajaliitto.

Liiton kannanotossa todetaan, että erityisopetuksen lainsäädäntöön kaavailtujen muutosten perusteella suurin osa erityistä tukea tarvitsevista lapsista siirretään tavallisiin luokkiin.

Uudistuksen tarkoituksena on, että tukea annettaisiin oppilaille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eli alakouluissa. Luokanopettajaliiton mukaan riskinä on kuitenkin koko koulujärjestelmän heikentyminen, jos uudistuksen jälkeen opetukseen ei saada merkittävästi lisää voimavaroja.