Lasten oikeudet saada päivittäin opetussuunnitelman mukaista opetusta ovat romuttumassa, katsoo Luokanopettajaliitto. Liiton kannanotossa todetaan,