Opetusalan ammattijärjestö OAJ vaatii Suomeen opettajamitoitusta.

”Nykylainsäädäntö ei OAJ:n mielestä tue riittävästi koulujen turvallisuutta eikä oppimista edistävää vuorovaikutusta. Siksi lakiin tarvitaan opettajamitoitus. Se määrittelisi opettajien määrän oppilasta kohden suhdeluvun avulla. Esimerkiksi alkuopetuksessa suhdeluku olisi 1:18 ja kolmannelta luokalta lähtien 1:20. Edullisimmillaan tämä uudistus voitaisiin toteuttaa 13 miljoonalla eurolla”, OAJ sanoo tiedotteessaan.

LUE MYÖS: Ikävä havainto 1980 jälkeen syntyneistä – ”Tämä kehityssuunta on pysäytettävä – koulutustason lasku uhkaa talouskasvua”

”Uudessa hallitusohjelmassa ei ole mainittu sanallakaan opettajamitoitusta”, mutta opetusministeri Li Andersson (vas) on luvannut, että asiaa selvitetään, OAJ toteaa. Hallitusohjelmassa luvataan selvittää myös kolmiportaisen tuen uudistamista, joka on toinen OAJ:n kaipaama uudistus.

”Oppimisen tuki, eli niin sanottu kolmiportainen tuki, pitää korjata. Sen puutteet ovat ilmeisiä, sillä OAJ:n kyselyssä vain kolme prosenttia opettajista oli sitä mieltä, että tuen resurssit ovat kunnossa. Monissa kunnissa erityisluokista ja pienryhmistä on luovuttu ja oppilaat on siirretty suuriin opetusryhmiin ilman tukea tai erityisopettajaa”, OAJ:n puheenjohtaja Olli Lukkainen sanoo.

OAJ kuvailee kolmiportaista tukea näin:

”Kolmiportaisessa tuessa päiväkoti tai koulu tarjoaa lapselle tai nuorelle hänen tarvitsemaansa tukea koko esi- ja perusopetuksen ajan. Tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen, ja oppija voi tarvita yhtä tai useampaa tuen muotoa vaikeuksien laadusta ja laajuudesta riippuen.”

LUE MYÖS: Suomalaisten koulutustaso huolestuttaa asiantuntijoita: ”Todellinen kilpailukykyongelma - hälyttävä tilanne”