Opetusministeri Li Andersson (vas) vastaa blogissaan kirjailija, opettaja Arno Kotron hänelle kirjoittamaan avoimeen kirjeeseen.

Kotro julkaisi kirjeensä viime viikolla Puheenvuoro-blogissaan. Kotron perjantaista blogikirjoitusta on luettu paljon ja se on kiertänyt sosiaalisessa mediassa koko viikonlopun.

LUE LISÄÄ: Arno Kotrolta avoin kirje opetusministeri Li Anderssonille: Älä usko näitä väitteitä koulusta – ”Se on hevonkukkua”

Andersson kirjoittaa yhtyvänsä moniin Kotron huoliin, esimerkiksi ihmettelyyn siitä, miksi koulutusta täytyy koko ajan uudistaa.

”Kirjoitat huolestasi koulutuksen alistamisesta voitontavoittelun, kapitalismin ja talouskasvun välineiksi. Voin kertoa, että olen huolissani ihan samoista asioista”, Andersson kirjoittaa.

”Minä olen huolissani siitä, että koulutusjärjestelmämme ei enää tasaa oppilaiden perhetaustasta johtuvia eroja yhtä hyvin kuin ennen. Tämä on ollut suomalaisen julkisen ja yhteisen peruskoulujärjestelmän tärkein ja hienoin kulmakivi, ja tällä hetkellä sillä on vaikeuksia suoriutua tästä tehtävästä. Syy ei ole koulun vaan se johtuu yhteiskunnan eriarvoistumisesta”, Andersson jatkaa.

Andersson vastaa myös Kotron epäilyihin oppivelvollisuusiän nostosta.

”Oppivelvollisuusiän nostossa ja maksuttomassa toisessa asteessa on kyse universalismiin perustuvan koulutusjärjestelmän laajennuksesta toisen asteen opintoihin, tilanteessa, jossa lisääntyvä koulutus on sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta lähes välttämätöntä nykymaailmassa. Toisin kuin mitä julkisuudessa usein sanotaan, ei uudistuksen ensisijaisena tavoitteena ole syrjäytymisen ehkäisy, vaan suomalaisen osaamistason nosto”, Andersson kirjoittaa.

LUE MYÖS: Lukiolaisperhe hyötyy jopa 900 €/vuosi – Rinteen hanke voi maksaa yli 100 miljoonaa euroa vuodessa

”Oppivelvollisuusiän nosto ei ratkaise niitä ongelmia, jotka ovat nuorten pahoinvoinnin taustalla, vaan se määrittää osaamisen vähimmäismäärän, jonka yhteiskunta edellyttää ihmisten hankkivan. Tilanteessa, jossa työmarkkinoiden muutos ja teknologinen kehitys hävittää työtehtäviä, joissa pärjää perusasteen koulutuksen varassa sekä nostaa osaamisvaatimuksia kaikissa ammateissa, on oppivelvollisuuttakin tarkasteltava uudelleen”, hän jatkaa.

Anderssonin mielestä Suomen koulutusjärjestelmä on perusarvoiltaan kunnossa. Anderssonin ajatuksissa nyt alkaneella hallituskaudella koulutusjärjestelmän perustaa vielä vahvistetaan.

”Annetaan opettajille ja kasvattajille työrauha samalla kun vahvistetaan koulutuksen rahoituspohjaa ja pyritään kohdentamaan muutokset niihin kohtiin, joissa on ongelmia”, Andersson tiivistää.

LUE MYÖS: Kipukohta hallitusohjelmassa paljastui vasemmistoliitossa – Li Andersson: Tulossa ”kovia vääntöjä”