Yli 70 prosenttia suomalaisista vastustaa korkeakoulujen opiskelupaikkojen jakamista ainoastaan todistusten perusteella, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä. Pelkkää todistusvalintaa kannattaa vain vajaa neljännes vastaajista.

Selvityksen mukaan miehet käyttäisivät todistuksia hieman yleisemmin kuin naiset. Eniten papereihin näyttävät luottavan ikääntyneet vastaajat. Yli 65-vuotiaista todistusvalinnan kannattajia oli kyselyssä 40 prosenttia.

Vastaajista 54 prosenttia arvioi, että pääsykokeiden tulisi vaikuttaa opiskelupaikkojen jakamiseen enemmän kuin todistusten. Sitä vastoin neljännes painottaisi todistusten merkitystä. Yhtä paljon painoarvoa todistuksille ja pääsykokeille antaisi viidesosa vastaajista.

Suomen Gallup haastatteli tutkimusta varten 1 002 suomalaista toukokuun ensimmäisellä viikolla. Tulosten virhemarginaali on enimmillään kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.