Oppositiopuolue perussuomalaiset ilmoittaa olevansa valmis osallistumaan tietyin ehdoin sdp:n johtamaan enemmistöhallitukseen. Puolue listaa neljä kynnyskysymystä vastauksessaan hallitustunnustelija Antti Rinteelle (sd).

Myöskään toinen oppositiopuolue kokoomus ei ole valmis hyväksymään kaatuneen Antti Rinteen (sd.) hallituksen ohjelmaa sellaisenaan.

Perussuomalaisten ensimmäisen kynnyskysymyksen mukaan kotimaisen teollisuuden ja pk-yritysten toimintakykyä ja työllistämismahdollisuuksia ei saa heikentää poliittisella päätöksenteolla.

Toiseksi puolue linjaa, että hallituksen on tunnistettava ja tunnustettava etenkin humanitaarisen maahanmuuton kielteiset vaikutukset Suomen julkiselle taloudelle ja suomalaisten turvallisuudelle ja pyrittävä määrätietoisin toimin vähentämään haitallista maahanmuuttoa.

Lisäksi puolue sanoo, ettei pieni- ja keskituloisten ihmisten arkipäivän kustannuksia saa nostaa vero- ja maksupolitiikalla, vaan niitä on päinvastoin pyrittävä alentamaan.

Viimeisen kynnyskysymyksen mukaan perussuomalaiset on valmis osallistumaan vain hallitukseen, jossa ”kaikki hallituspuolueet sitoutuvat rehellisyyteen ja edellyttävät ministereiltä totuudessa pysymistä.”

Lue seuraavaksi:

Lisäksi puolue sanoo, ettei ole valmis hyväksymään pääministeri Antti Rinteen hallitukselle 6.6.2019 hyväksyttyä ohjelmaa sellaisenaan uuden hallituksen ohjelmaksi.

”Olemme valmiita neuvottelemaan keinoista, mutta emme jousta kokonaistavoitteesta”

Kokoomuksen mukaan kesäkuussa hyväksytyssä hallitusohjelmassa on hyviä tavoitteita, mutta valittu keinovalikoima estää tavoitteiden toteutumisen. Puolueen mukaan etenkin taloudellinen kestävyys vaatii uudelleenarviointia.

”Tärkeimpänä täydennyksenä ohjelmaan on lisättävä työllisyystoimet, jotka tuovat vähintään hallituksen tavoittelemat 60 000 työpaikkaa. Kokoomus esitteli omat keinonsa vaihtoehtobudjetissaan. Olemme valmiita neuvottelemaan keinoista, mutta emme jousta kokonaistavoitteesta”, puolue ilmoittaa vastauksessaan Rinteelle.

Kokoomus linjaa olevansa valmis osallistumaan sdp:n johtamaan, jos pääministeri sitoutuu johtamaan hallitusta tiiviissä yhteistyössä muiden hallituspuolueiden kanssa ja on valmis keskittymään työssään Suomen vastuulliseen johtamiseen.

Puolueen kynnyskysymykset hallitukseen menolle ovat samat, jotka se esitti jo huhtikuussa edellistä hallitusta muodostettaessa.

Kristillisdemokraatit toteavat omassa vastauksessaan lyhyesti vain, ettei ryhmä ole valmis osallistumaan hallitukseen 6.6.2019 hyväksytyn hallitusohjelman pohjalta.

Liike Nyt vetoaa omassa vastauksessaan Harry Harkimon aikaisempaan ilmoitukseen, jonka mukaan ryhmä ei osallistu hallitusneuvotteluprosessiin.

Sdp, keskusta, vihreät ja rkp hyväksyvät aiemman hallitusohjelman

Kaikki kaatuneen hallituksen puolueet, eli sdp, keskusta, vihreät ja rkp hyväksyvät aiemman hallitusohjelman sellaisenaan.

Vihreät linjaa kynnyskysymyksenään, että kaikesta Rinteen hallituksessa sovitusta pidetään kiinni, eikä uusia sisällöllisiä kysymyksiä avata hallitusneuvotteluissa.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä sanoo, ettei kynnyskysymyksiä ole, mutta ryhmälle on keskeistä, että Rinteen hallituksen ohjelmaa noudatetaan kaikilta osin.

Hallitustunnustelija, sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne aloittaa eduskuntaryhmien tapaamisen huomenna sunnuntaina kello 9. Hän tapaa ensimmäiseksi perussuomalaisen eduskuntaryhmän, sitten kokoomuksen, kd:n, Liike Nytin, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton, rkp:n ja sdp:n eduskuntaryhmät.

Hallitusohjelmaneuvotteluiden on määrä alkaa sunnuntaina kello 15.

Lue myös: