Tutkijakoulutetuista suomalaisista makrotaloustieteen ekonomisteista on pulaa, Suomen Pankin johtokunta toteaa kannanotossaan Arvopaperin mukaan.

Pitkällä aikajänteellä tilanne uhkaa johtokunnan mukaan kotimaisen talouspoliittisen analyysin ja valmistelutyön laatua.

Yksi makrotaloustieteen tehtävistä on auttaa päätöksentekijöitä hahmottamaan erilaisten politiikkavaihtoehtoiden vaikutukset.

Suomen Pankin mukaan vuonna 2008 alkanut rahoituskriisi on osoittanut, miten tärkeää talouden ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan ymmärtäminen on koko talouden vakauden kannalta.

Kansainvälinen rekrytointi on helpottanut osaajapulaa. Suomen Pankki kertoo palkanneensa viimeisten viiden vuoden aikana hyvin koulutettuja nuoria ulkomaalaisia tohtoreita asiantuntijatehtäviin.

– Se ei voi kuitenkaan kunnolla korvata kotimaista asiantuntemusta. Suomi tarvitsee talouspoliittisessa valmistelutyössä lahjakkaita nuoria suomalaisia taloustieteen tohtoreita, kannanotossa sanotaan.

Johtokunta suosittelee, että Suomessa lisättäisiin makrotaloustieteen ja rahoitusalan tutkimusta ja tohtorikoulutusta.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja.

Lähde: Arvopaperi