Vihreiden konkaripoliitikko Osmo Soininvaara ei tyrmää Metsä Groupin Kemiin kaavailemaan havusellutehdasta. Hän arvioi sen rakentamisen kuitenkin tarkoittavan, ettei esimerkiksi Kemijärvelle suunniteltua Boreal Biorefin biojalostamoa voida toteuttaa.

”Jos Kemin laitos toteutuu, niin kuin nyt näyttäisi toteutuvan, eräitä muita laitoksia ei voi toteuttaa. Kiinalaisomisteinen Kemijärven hanke taitaa nyt jäädä. En jaksa surra sitä suuresti, koska en halua Suomesta tytäryhtiötaloutta enkä puun haaskaamista liikenteen polttoaineiksi. Samalla puun suunniteltua käyttöä kaupunkien lämmittämiseen pitäisi alkaa jarrutella”, Soininvaara kommentoi blogissaan.

”Tehtäköön siis se Kemin tehdas, mutta samalla Suomessa pitäisi synnyttää massiivinen tutkimushanke sellupohjaisten materiaalien kehittämiseksi”, hän jatkaa.

Soininvaaran harmittelee sitä, että tehdasta suunnitellaan juuri Kemiin. Se tarkoittaa hänen mukaansa sitä, että prosessin hukkalämpö tulee menemään suurelta osin harakoille.

”Kemissä on näköjään suppea kaukolämpöverkko, johon lämpö tuotetaan suurelta osin turpeella. Se nyt onneksi siis loppuu, mutta kyse on niin pienestä yksiköstä, ettei se pysty ottamaan vastaan sellutehtaan hukkalämmöstä kuin pienen siivun.”

Metsä Groupin 1, 5 miljardin euron jätti-investointi on nousemassa myös hallitusneuvotteluiden riidanaiheeksi, sillä ainakin sdp ja vihreät ovat täysin eri linjoilla sen suhteen. Metsä Group tekee lopullisen päätöksen hankkeestaan ensi vuonna.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman linjasi vappupuheessaan yksiselitteisesti, että hallitusneuvotteluissa ei tulla tekemään ratkaisua, joka estäisi Metsä Groupin sellutehdashankkeen. Lue lisää: Nyt tuli selkeä viesti vihreille: ”Täysin selvää, että hallitusneuvotteluissa ei tulla tekemään ratkaisua, joka estäisi tämän”

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen sanoi puolestaan viime sunnuntaina, että jättisellutehtaita on vaikea mahduttaa Suomeen, jos ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuus aiotaan ottaa tosissaan.

”Uutinen Kemin havusellutehtaan investoinnista herätti minussa runsaasti kysymyksiä. Miten hakkuiden kasvattamisesta seuraava metsien hiilinielun kasvun pieneneminen aiotaan kompensoida? Kuinka suuri lasku Suomelle lankeaa maksettavaksi muina päästövähennyksinä, jos metsänkäyttöä lyhyen kierron sellupohjaisiin tuotteisiin rajusti vielä lisätään? Jos nielun kasvattamisen sijaan vähennetään päästöjä entistä nopeammin, niin miten se tehdään, kun jo nyt asetetut päästötavoitteet ovat kovan työn takana”, hän kysyi puheessaan vihreiden puoluevaltuustossa.

Mikkonen huomautti myös, että jo nykyisillä hakkuumäärillä tehometsätalous on suurin yksittäinen lajikadon aiheuttaja. Lisäksi hän kysyy, miten lisääntyvät pohjoisen hakkuut vaikuttavat Lapin muihin elinkeinoihin kuten matkailuun ja porotalouteen. Lue myös: Nyt alkoi vääntö sellutehtaasta: ”Miksi vihreät kakoo tässä?”

Osmo Soininvaara huomauttaa, että Suomen metsänielujen osuus ilmastonmuutoksen torjunnassa on kovin kiistanalainen asia. Yhdet puhuvat nieluista ja toiset hiilen varastoinnista.

”Biosfäärissä olevasta hiilestä noin ¼ ilmakehässä ja 3/4 sitoutuneena kasvillisuuteen. Vaikka kasvien nielu kasvaisikin polttamalla puolet kasvillisuudesta ilmakehään, ilmasto ei kiittäisi, koska silloin ilmakehän hiilidioksidimäärä yli kaksinkertaistuisi. Siksi on ajateltava yhtä aikaa metsiä varantona ja nieluna”, hän kommentoi.

Samalla Soininvaara muistuttaa, että Suomen metsissä on todella vähän puuta.

”Osittain tämä johtuu tietysti pohjoisesta sijainnista, mutta suurelta osin malttamattomasta ahneudesta. Viiden prosentin tuottovaatimus saa kaatamaan metsän keskenkasvuisena. Siitä ilmasto ei kiitä. Jos diskonttokorko olisi maltillisempi, toimittaisiin ilmaston kannalta vastuullisemmin. En ole metsänhoidon asiantuntija, mutta luulen, että jos yhtään ajateltaisiin ilmastoa, luovuttaisiin tästä metsänistutus – alaharvennus – aukkohakkuu -ideologiasta. Alaharvennuksen aikaan istutettaisiin uutta metsää ja kun päätehakkuun aika koittaisi, nuoret puut olisivat valmiina odottamassa. Muttä tämä siis amatöörin mietteenä”, hän kirjoittaa.

Lisää aiheesta: Kiistelty sellutehdas puhutti meppiehdokkaita - ”EU on omaan nilkkaan potkimisen suurvalta”