Yksityisellä sektorilla kokoaikatyötä tekevien palkansaajien keskipalkka oli viime vuonna 3 691 euroa, kertoo Tilastokeskus. Mediaanipalkka oli 3 278 euroa.

Kokonaisansioihin lasketaan kuukausipalkan lisäksi työaikalisät, luontoisedut ja myyntipalkkiot, mutta ei ylitöitä tai tulospalkkioita.

Parhaiten palkattu kymmenes ansaitsi vähintään 5 653 euroa ja pienipalkkaisin kymmenes 2 186 euroa tai alle. Suurimmat ansiot oli johtajilla, joiden mediaaniansio oli miehillä 6 591 ja naisilla 5 638 euroa.

Suurin osa yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista työskentelee asiantuntijatehtävissä, joita oli kaikista työntekijöistä liki 60 prosenttia. Palvelu- ja myyntityöntekijöitä oli 17 prosenttia, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöitä yhdeksän ja johtajia viisi prosenttia.

Kaikkia yksityisen sektorin aloja tarkasteltaessa naisten mediaaniansio oli 78 prosenttia miesten mediaaniansiosta: miesten mediaaniansio oli viime vuonna 3 710 euroa ja naisten 2 903 euroa. Palkkaero oli kuitenkin pienempi saman ammattiryhmän palkansaajia tarkastellessa.

Palkkaerot olivat suurimmillaan asiantuntijatehtävissä, joissa naisten mediaaniansio oli 17 prosenttia miesten ansioita pienempi.

Pienimmillään palkkaerot olivat naisvaltaisilla aloilla, kuten toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä, joissa naisten ja miesten välinen palkkaero oli yhdeksän prosenttia.

Kuukausipalkkaiset maanviljelijänaiset sen sijaan tienasivat keskimäärin miehiä paremmin. Tilastokeskuksen tiedot eivät kuitenkaan välttämättä kuvaa koko ammattiryhmän tilannetta, sillä maanviljelijät eivät yleensä työskentele kuukausipalkkaisina palkansaajina.

Koulutusasteen mukaan tarkasteltuna naisten palkkahajonta oli pienempää kuin miesten. Esimerkiksi toisen asteen koulutuksen suorittaneilla miehillä mediaaniansio oli 3 002 euroa, mutta parhaiten palkattu kymmenes sai vähintään 4 917 euroa kuukaudessa.

Toisen asteen koulutuksen suorittaneilla naisilla mediaaniansio oli 2 458 euroa ja ylin kymmenes ansaitsi 3 480 euroa tai enemmän.

Naisten alempaa mediaanipalkkaa ja kapeampaa palkkahajontaa koulutusasteiden sisällä selittää osittain naisten ja miesten suuntautuminen eri koulutusaloille. Tietojenkäsittely- tai tietoliikennealan tutkinnon suorittaneista yksityisen sektorin kuukausipalkkaisista palkansaajista vain 19 prosenttia oli naisia, ja tekniikan alan tutkinnon suorittaneista 17 prosenttia. Terveys- ja hyvinvointialojen tutkinnon suorittaneista sen sijaan 85 prosenttia oli naisia.

LUE MYÖS:

Nämä summat eivät näy palkkakuitissasi – 3000 €/kk onkin työnantajalle 3623,70 €/kk

Palkka 3000 €/kk, verojen ja maksujen määrä 1560 € – ”Merkittävä osa piilossa työntekijältä”

Oletko oikeasti kovapalkkainen? Naisten ja miesten kuukausipalkkarajat julki