Tiekaiteet ovat merkittävä turvatekijä, todetaan Onnettomuustietoinstituutin tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan lähes joka neljännen kuolemaan johtaneen onnettomuuden seuraukset olisivat voineet olla lievemmät, mikäli onnettomuuspaikalla olisi ollut keskikaiteet tai kaiteet olisi asennettu paremmin.

– Joskus kaiteet saattavat olla liian matalia tai lyhyitä, mutta yleisimmin ongelma on kaiteiden puuttuminen kokonaan, joko keskikaiteiden tai muidenkin. Uusien, turvallisempien ajoneuvojen yleistymistä odotellessa kaideratkaisuihin on tärkeää kiinnittää huomiota. Kaiteilla voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta ajoneuvoista riippumatta, OTIn yhteyspäällikkö Tapio Koisaari huomauttaa.