Juuri 50 000 allekirjoitusta kerännyt kansalaisaloite tyttöjen ympärileikkausten kieltämiseksi voi raueta kokonaan ennen eduskunnan äänestystä muiden kansalaisaloitteiden kanssa, joihin on jo kerätty vaadittavat 50 000 allekirjoitusta.

Keskeneräiset lakiasiat raukeavat kaikki EU-asioita ja kansainvälisiä sopimuksia lukuun ottamatta aina vaalikauden päättyessä. Sote-uudistuksen ja uuden budjetin vuoksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan on syntymässä käsittelysuma, joka uhkaa valiokuntaan lähetettyjen kansalaisaloitteiden käsittelyä.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Niko Vartiainen omassa näkökulmakirjoituksessaan.

Valiokuntaan on lähetetty kansalaisaloitteet aktiivimallin ja kansanedustajien sopeutumiseläkkeen kumoamisesta sekä vakuutuslääkärien asemasta. Tyttöjen sukupuolielinten silpomisen kieltämistä vaativan kansalaisaloitteen arvioidaan eduskunnassa päätyvän myös sukupuoli- ja seksuaaliterveyttä käsittelevänä asiana sosiaali- ja terveysvaliokuntaan joko mietintöä tai lausuntoa varten. Asian ratkaisee lopulta eduskunta puhemiesneuvoston esityksestä.

Sosiaali- ja valiokunnan jäsen, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.) on huolissaan kansalaisaloitteiden kohtalosta.

–Pidän demokratian kannalta ongelmallisena sitä, ettei kansalaisaloitteita mahdollisesti ehditä käsittelemään tällä vaalikaudella sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, Pekonen toteaa Uudelle Suomelle.

–Tälläkin hetkellä eduskunnassa on monia tärkeitä kansalaisaloitteita, jotka ansaitsisivat huolellisen käsittelyn. Aloitteiden takana on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka odottavat eduskunnan vastausta aloitteisiin.

Eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen vahvistaa, että aloitteet raukeavat vaalikauden päättyessä. Hän täsmentää, että asia on kirjattu perustuslakiin, jonka mukaan ainoastaan kansainvälisten asioiden käsittelyä voidaan siirtää seuraavien vaalien jälkeiseen aikaan. Perustuslain kohdan tarkoituksena on estää, että edellinen hallitus voisi jättää seuraavalle hallitukselle pöydän täydeltä lakiesityksiä, jotka sen olisi käsiteltävä läpi ennen kuin voisi aloittaa oman politiikan tekemisen.

Kansalaisaloitteiden näkökulmasta tilanne on kuitenkin pulmallinen, koska ne eivät ole sidoksissa hallitukseen.

–Näin on ilman muuta. Niillä ei ole samanlaista hallitussidonnaisuutta, Tuovinen sanoo Uudelle Suomelle.

–Se on perustuslain tasoinen säädös, joka edellyttäisi siis perustuslain muuttamista. Silloin kuin kansalaisaloitteesta säädettiin, muutettiin perustuslakia. Siinä samassa yhteydessä muutettiin raukeamissäädöksessä, mutta muistini mukaan niissä valmisteluasiakirjoissa ei tuotu sitä näkökohtaa esiin, että näiden kansalaisaloitteiden osalta pitäisi menetellä muulla tavalla. Se olisi ollut luonteva tilaisuus, Tuovinen jatkaa.

Vasemmistoliiton Pekonen katsoo, että perustuslakia pitäisikin nyt muuttaa niin, etteivät kansalaisaloitteet raukeaisi vaalikauden päättyessä.

–Kansa ei vaihdu, vaikka päättäjät eduskunnassa vaihtuvatkin. Ei ole kenenkään edun mukaista, että kansalaisaloitteiden nimien kerääminen alkaa alusta uudelleen.