Kuntapäättäjät uskovat palveluiden ulkoistamisen lisääntyvän, vaikka samaan aikaan ulkoistamisen uskotaan heikentävän palvelujen laatua.

Asia selviää Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n teettämästä kyselytutkimuksesta, jossa vastaajina oli suomalaisia kuntapäättäjiä.

Hieman yli puolet (51 %) tutkimukseen osallistuneista kuntavaikuttajista uskoo ulkoistettujen palvelujen määrän lisääntyvän nykyisestä.

Erityisesti kokoomuksen ja kristillisdemokraattien usko ulkoistettujen palvelujen lisääntymiseen on vahva, kun taas sosiaalidemokraatit ja vasemmistoliitto uskovat ulkoistettujen palvelujen määrän säilyvän ennallaan tai palautuvan takaisin kunnan omaksi työksi.

JHL:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mielestä ideologia näyttääkin vaikuttavan siihen, miten päättäjät suhtautuvat ulkoistamiseen.

- Syykin näyttää olevan selvä. Oikeistopuolueet uskovat ulkoistamisen parantavan palvelun laatua ja vasemmistopuolueet näkevät sen heikentävän palvelun laatua, Eloranta sanoo liiton tiedotteessa.

Lähes puolet (47 %) kuntavaikuttajista uskoo ulkoistusten heikentävän palvelujen laatua, ja reilu kolmannes (35 %) ei usko ulkoistusten vaikuttavan lainkaan palvelujen laatuun. Vain 18 % kuntavaikuttajista uskoo ulkoistusten parantavan palvelujen laatua.

Vasemmistoliitto (85 %) ja sosiaalidemokraatit (73 %) näkevät ulkoistusten heikentävän palvelujen laatua. Sen sijaan kokoomuksessa lähes puolet (48 %) näkee ulkoistamisten parantavan palvelujen laatua.

Eroja oli myös siinä, mille aloille ulkoistamisen nähtiin sopivan. Opetus- ja kasvatuspalvelujen ulkoistamisen lisäämistä vastusti jopa 82 % vastaajista. Myös sosiaalipalvelujen (68 %) ja terveyspalvelujen (67 %) ulkoistamisen lisääminen sai vastustusta.

Sen sijaan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa yli puolet (57 %) kuntavaikuttajista olisi valmis lisäämään ulkoistuksia.

Kyselyyn osallistui yhteensä 1633 kuntavaikuttajaa ympäri Suomen. Tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.