Eurooppa-neuvosto kokoontuu tänään ja huomenna huippukokoukseen Brysseliin. Kokouksen asialistalla ovat euron kriisi, euromaiden pysyvä vakausrahasto, Japaniin annettava hätäapu ja arabimaiden kansannousut, erityisesti Libya.

Ennakkoon hankalimmaksi kokousaiheeksi on osoittautunut euromaiden talouden tasapainottamiseksi laadittu paketti, ja Euroopan vakausmekanismi (EMV).

Eurooppa-neuvostoon osallistuvat EU:n jäsenmaiden päämiehet. Heidän on tarkoitus hyväksyä yksimielisesti EMV:n luominen. Suomen pääministeri Mari Kiviniemi ei ole saanut eduskunnalta lupaa hyväksyä pakettia.

Suomen osuus Euroopan vakausmekanismissa on herättänyt kiivaan vaalikeskustelun, eikä julkisuudessa ole tällä hetkellä selvää kantaa siitä, kuinka iso rooli Suomella on rahastossa.

Pääministeri Kiviniemi sanoi eilen, että Suomen takausosuus rahastossa pysyy samana kuin väliaikaisessa vakausrahastossa. Nyt osuus on 8 miljardia euroa.

EMV voi kuitenkin vaatia takauksien lisäksi käteistä rahaa, jota Suomelta on odotettu hieman yli miljardi euroa. Suuren valiokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja pelkäsi eilen, että päätöksiä takuista joudutaan tekemään jo perjantaihin mennessä.

Eurooppa-neuvoston päätöksiä mutkistaa se, että Portugalin pääministeri Jose Socrates ei saanut eilen kotimaassaan tukea julkisen talouden leikkauksille. Socrates oli tehnyt asiasta luottamuskysymyksen, joten hän joutui eroamaan paketin kaatumisen jälkeen.

Nyt näyttää siltä, että Portugali joutuu turvautumaan väliaikaiseen vakausrahastoon kattaakseen julkisen talouden menot tämän vuoden aikana. Portugalin valtionlainojen korko on noussut yli kipurajan, ja maa on käytännössä konkurssissa, eli sijoittajat eivät halua lainata sille enempää rahaa.

Tuomioja arvioi Uudelle Suomelle, että väliaikainen vakausrahasto riittäisi Portugalin velkakriisin avuksi.