Vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar katsoo, että Suomessa tulisi luopua perustuslakiin kirjatusta tasavallan presidentin syntyperävaatimuksesta. Yanarin mukaan Suomessa ulkomaan kansalaisena syntynyt tai muualla syntynyt voisi edustaa yhtä hyvin Suomea kuin syntyperäinenkin presidentti.