Pääministeri Sanna Marin (sd) nostaa uudenvuoden puheessaan esiin työllisyyspolitiikan, ilmastonmuutoksen ja talouden näkymät. Marinin mukaan on uskallettava investoida ihmisiin ja osaamiseen. Hänen mielestään kaikki ihmiset ja alueet on pidettävä mukana.

”Hallitus on tarttunut työhön, jolla Suomea uudistetaan vakaasti, kestävästi ja rohkeasti. Hallituksen ohjelman ja työn tavoitteena on rakentaa Suomesta yhteiskunta, joka on taloudellisesti vastuullinen, sosiaalisesti oikeudenmukainen ja ympäristöllisesti kestävä. Me uskomme, että yhteiskuntaa voi ja pitää kehittää tasapainoisesti”, Marin sanoo uudenvuoden tervehdyksessään.

”Taloudellista kestävyyttä tavoittelemme työllisyyden vahvistamisella. Tämä tarkoittaa aktiivista työllisyyspolitiikkaa, mutta myös investoimista koulutukseen, tutkimukseen ja infrastruktuuriin sekä elinkeinorakenteemme uudistamista ilmastollisesti kestäväksi.”

Pääministerin mukaan paljon on kiinni siitäkin, miten maailmantalous kehittyy. Suomen talous nojaa vahvasti vientiin.

”Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö on yritysten kannalta tärkeä asia. On vältettävä poukkoilevaa politiikkaa ja samalla reagoitava suhdanteisiin. Näin olemme myös tehneet ensi vuoden talousarviossa, joka on hidastuvan kasvun oloissa lievästi elvyttävä.”

Marinin mukaan hallitus tavoittelee sosiaalista kestävyyttä vahvistamalla perusturvaa ja palveluja. Marin listaa hallituksen toimia: vuoden 2020 alussa pienimmät eläkkeet nousevat, perusturvan korotukset tulevat voimaan, koulutuksen rahoitus kasvaa kaikilla koulutusasteilla ja peruspalvelujen rahoitus vahvistuu.

”Yli 600 000 suomalaisen eläke paranee. 70 prosentilla suomalaisista käytettävissä olevat tulot kasvavat. Työttömät ihmiset voivat keskittyä hakemaan uutta työpaikkaa ilman huolta toimeentulon leikkauksesta, kun aktiivimalli poistuu.”

Marin muistuttaa, että yhdenvertainen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautetaan kaikille lapsille ja päivähoidon ryhmäkoot pienenevät.

”Yhteiskunnan vahvuutta ei mitata sen vauraimpien vahvuudella vaan sillä, kuinka sen heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset elämässään pärjäävät. On kysyttävä, onko jokaisella mahdollisuus hyvään ja ihmisarvoiseen elämään.”

Marin lainaa Mauno Koivistoa

Suomi pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Marinin mukaan jokaisen maan on tehtävä osansa ja nyt edessä on ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta ratkaisujen vuosikymmen.

”Tämä edellyttää päätöksiä, joilla päästöjä vähennetään ja hiilinieluja vahvistetaan. Nojaamme toimemme tutkittuun tietoon ja huomioimme ratkaisuissa niiden sosiaaliset ja alueelliset vaikutukset.”

"Suomi ja Eurooppa voivat johtaa kehitystä, ja samalla voimme parantaa oman teollisuutemme ja yritystemme kilpailukykyä. Uudelle ilmastoteknologialle on valtava kysyntä ja markkinat. Onko maallamme kykyä olla rohkea edelläkävijä ja vaurastua?”

Marin summaa mennyttä vuotta, josta ei ole politiikan käänteitä puuttunut. Oli kahdet vaalit, EU-puheenjohtajuuskausi, kolme hallitusta ja kaksi toimitusministeristöä. Hän viittaa historian värikkäisiin vaiheisiin, asettaa nykyistä poliittista kuohuntaa ”oikeisiin mittasuhteisiin” ja lainaa Mauno Koivistoa:

”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”